Kommuner skal aktivt sørge for anbragte børns samvær med netværk

08-12-2020

Når et barn skal anbringes uden for hjemmet, skal kommunen afdække, hvem der er barnets netværk, og om barnet skal have samvær med personer i netværket. Hvis samvær med netværket afslås eller begrænses, skal kommunen altid træffe en formel afgørelse, også selv om forældremyndighedsindehaveren eller et barn over 12 år ikke ønsker samvær.

Det er en af flere pointer i en sag om anbragte børns samvær med netværk, som Folketingets Ombudsmand netop har afsluttet.

”Et godt netværk kan have stor betydning for anbragte børns trivsel og fremtid. Det er også afspejlet i lovgivningen. Derfor er det vigtigt, at kommunerne sørger for at afdække netværket og træffe en afgørelse, hvis samvær afslås eller begrænses. Både når børnene bliver anbragt, men også hvis f.eks. bedsteforældre på et senere tidspunkt ønsker samvær,” siger ombudsmand Niels Fenger.

Ombudsmandens undersøgelse er indledt på baggrund af tre konkrete klager fra en bedsteforælder og tidligere plejeforældre, der havde fået afslag på samvær med et anbragt barn eller havde fået nedsat samvær til mindre end én gang om måneden.

Klagerne fik i sommer ombudsmanden til at indlede en generel undersøgelse af spørgsmålet. Han bad Ankestyrelsen om at svare på en række spørgsmål om anbragte børns samvær med netværk. 

Fejl i principafgørelse

Ombudsmanden har også set tilfælde, hvor forvaltningen i kommunen har truffet afgørelse om samvær, men hvor afgørelsen reelt burde have været truffet af børn og unge-udvalget i kommunen. Dette uafhængige udvalg består af både eksperter, en dommer og kommunalbestyrelsesmedlemmer. 

Hvis samvær med netværket skal afbrydes eller begrænses til mindre end én gang om måneden, eller samvær skal være overvåget, er det børn og unge-udvalget i kommunen, der skal træffe afgørelsen. Det gælder også, selv om forældremyndighedsindehaveren og et barn over 12 år er enige i kommunens afgørelse. Der er på det punkt en fejl i en principafgørelse fra Ankestyrelsen. Derfor har Ankestyrelsen oplyst, at den vil gennemgå sine udmeldinger om praksis på området og orientere ombudsmanden om resultatet.

Læs ombudsmandens afsluttende brev i sagen

Læs ombudsmandens høring i sagen

Læs Ankestyrelsens og Social- og Indenrigsministeriets udtalelser i sagen

Læs ombudsmandens udtalelse i en tidligere sag om afgørelseskompetencen i sager om samvær med anbragte børn

 

Yderligere oplysninger:

Folketingets Ombudsmand Niels Fenger, tlf. 42 47 50 91

Områdechef Susanne Veiga, tlf. 33 13 25 12 

 

FAKTA

  • Der skal i forhold til alle anbragte børn og unge tages stilling til samvær med forældre og netværk
  • Netværk omfatter f.eks. bedsteforældre, søskende, stedforældre, stedsøskende eller anden nær familie. Det kan også være f.eks. venner, naboer eller tidligere plejefamilier
  • Kommunerne skal sørge for, at forbindelsen mellem barnet eller den unge og forældrene og netværket holdes ved lige
  • Kommunens forvaltning eller børn og unge-udvalget skal træffe afgørelse om samvær, hvis samvær afslås eller begrænses i forhold til netværkets eller barnets og/eller forældremyndighedsindehavernes ønsker om samvær
  • Det er afgørelsens indgribende karakter og ikke den personkreds, som afgørelsen træffes overfor, der er afgørende for, om det er kommunen eller børn og unge-udvalget, der skal træffe afgørelsen
  • Afgørelser om samvær træffes over for forældre og børn over 12 år
  • Netværk er ikke part i sager om samvær og har ikke adgang til at klage over kommunens og børn og unge-udvalgets afgørelser
  • Reglerne om samvær med anbragte børn findes i servicelovens § 71.