Vurderingsstyrelsen har skærpet kravene til vejledende udtalelser om grundværdi

01-04-2020

En del nye beboere i Nordhavns-kvarteret i København er kommet til at betale væsentligt mere i ejendomsskat, end de havde forventet. Det skyldes en meget stor forskel på ejendomsmæglerens oplysninger i salgsopstillingen og skattemyndighedernes egentlige vurdering af ejendommene.

De oplysninger om ejendomsskat, som en ejendomsmægler skal give i salgsopstillingen, baseres ved såkaldte projektsalg på en vejledende udtalelse fra Vurderingsstyrelsen (tidligere SKAT). Myndighedernes sagsbehandling i forbindelse med udarbejdelsen af disse udtalelser er de seneste år blevet forbedret på en række punkter. Bl.a. skal sagsbehandleren skriftligt begrunde, hvordan og med hvilke overvejelser, vedkommende er kommet frem til tallene, ligesom der er indført en kvalitetskontrol af oplysningerne.

Det fremgår af en undersøgelse, som ombudsmanden har foretaget på baggrund af klager fra beboerne i Nordhavn-kvarteret. Ombudsmanden har derfor ikke grundlag for at kritisere den måde, som udtalelserne i dag udarbejdes på.

”Det kan bestemt opleves urimeligt, når man som boligkøber kommer til at betale meget mere i skat, end man fik oplyst ved købet. Derfor er det godt – og også nødvendigt – at myndighederne har strammet op de seneste år, så borgere i disse situationer kan have en højere grad af sikkerhed for, hvad de kommer til at betale i ejendomsskat,” siger Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger.

Ombudsmanden udtaler også, at der ikke er udsigt til, at han kan ændre på borgernes retsstilling i de konkrete sager i Nordhavn, hvor boligerne blev handlet for 5-7 år siden, og hvor udtalelserne blev lavet inden forbedringerne i sagsbehandlingen. Det skyldes, at der ikke er udsigt til, at ombudsmanden vil kunne kritisere Landsskatterettens vurdering i sagen. Han har i den forbindelse lagt vægt på bl.a., at SKAT tydeligt anførte, at vurderingerne var vejledende og ikke bindende for skatteforvaltningen, og at myndighedernes udtalelse således ikke har kunnet skabe en retsbeskyttet forventning hos boligejerne.

 

Læs ombudsmandens udtalelse.

 

For yderligere oplysninger:

Folketingets Ombudsmand Niels Fenger, tlf.nr. 42 47 50 91

Områdechef Lisbeth Adserballe, tlf.nr. 33 13 25 12

 

FAKTA

  • Ombudsmanden modtog i foråret 2019 en række klager fra grundejere, der alle havde købt boliger i Frihavnskvarteret i Københavns Nordhavn via projektsalg tilbage i 2013-2015. På den baggrund indledte han en generel undersøgelse af, hvordan Vurderingsstyrelsen behandler anmodninger fra ejendomsmæglere (eller andre) vedrørende skøn over den forventede grundværdi i forbindelse med projektsalg.
  • Ombudsmanden er efter sin undersøgelsen enig med Vurderingsstyrelsen i, at styrelsens vejledende udtalelser ikke i sig selv har karakter af afgørelser om ejendomsvurdering.
  • I de konkrete klagesager konkluderer Ombudsmanden samtidig, at der ikke er udsigt til, at han vil kunne kritisere Landsskatterettens vurdering af, at daværende SKATs vejledende udtalelse ikke kunne danne grundlag for en retsbeskyttet forventning hos klagerne om den endelige vurdering af ejendommene.
  • Når en ejendom, f.eks. et rækkehus, sættes til salg, er der efter loven krav om, at salgsopstillingen skal indeholde oplysninger om ejendoms- og grundværdivurdering, så købere ved, hvad de skal betale i ejendomsskatter. Når en ejendom, der endnu ikke er færdigopført – en såkaldt ”projektejendom” – udbydes til salg, er der ingen ejendomsvurdering. Derfor kan en ejendomsmægler, der skal forestå et projektsalg, indhente en vejledende udtalelse fra Vurderingsstyrelsen (tidligere SKAT) til brug for et skøn over den fremtidige grundværdi mv., således at disse oplysninger kan fremgå af salgsopstillingen.