Kommuner skal huske unges ret til at klage

07-10-2016

I starten af juni kontaktede en 17-årig pige Ombudsmandens Børnekontor, fordi hun ønskede at flytte til et andet opholdssted. Forinden havde pigens sagsbehandler afvist pigens ønske. Men kommunen havde glemt at oplyse om en vigtig detalje: At pigen havde ret til at klage. 

Sagen med den 17-årige pige er det seneste eksempel ud af fem hos Ombudsmandens Børnekontor, som kan tyde på, at nogle kommuner forsømmer at fortælle børn og unge over 12 år, at de har ret til at klage. 

”En afgørelse om, at en ung pige skal bo på en bestemt institution, er helt central i hendes liv. Derfor er det meget vigtigt, at kommunerne i den slags sager giver barnet eller den unge besked om, at de har ret til at klage”, siger Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen. 

En grundlæggende rettighed
Når en kommune træffer afgørelse om hjælp og støtte til børn og unge efter serviceloven, har børn, der er fyldt 12 år, i mange tilfælde ret til at klage over kommunens afgørelse. Klagen går til Ankestyrelsen, som kontrollerer, at kommunen har fulgt reglerne. 

”At klage er en grundlæggende rettighed. Også for børn. Det er ikke sikkert, at klagen hjælper barnet i sidste ende. Men det giver en øget sikkerhed for, at alt er gået til efter reglerne. Ikke mindst, at kommunen har inddraget barnets perspektiv”, siger Jørgen Steen Sørensen.  

Folketingets Ombudsmand har i en anden sag kritiseret Thisted Kommune for ikke at give en 14-årig pige klagevejledning, da kommunen – mod pigens ønske – flyttede hende fra den plejefamilie, hvor hun havde boet det meste af sit liv. 
 

Ombudsmandens brev til Thisted Kommune, (anonymiseret)
 

Yderligere oplysninger: 

Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52   

 

FAKTA

Om børns klageret

  • Hvis man kan klage over en skriftlig afgørelse, skal selve afgørelsen være ledsaget af en vejledning om, hvor man kan klage til, og om fremgangsmåden, herunder om eventuel tidsfrist.
     
  • Det gælder dog ikke, hvis afgørelsen fuldt ud giver den pågældende part medhold.
     
  • Serviceloven giver i en lang række tilfælde børn, der er fyldt 12 år, klageret. De har f.eks. ret til at klage over afgørelser om anbringelse uden for hjemmet, samvær med forældre og netværk under en anbringelse og valg af anbringelsessted. 
     

Om Ombudsmandens Børnekontor
Ombudsmandens Børnekontor blev oprettet pr. 1. november 2012. Børnekontoret har overordnet fire opgaver: 

-  Tage imod klager, der vedrører børn. Klagerne kan komme fra børn eller voksne. 

-  Rejse såkaldte initiativsager. Børnekontoret kan på baggrund af f.eks. omtale i medierne vælge at gå ind i en sag. Initiativsager kan også rejses på baggrund af tilsynsbesøg eller oplysninger i en klagesag. 

-  Tilsynsbesøg. Børnekontoret tager på besøg på både private og offentlige institutioner. 

-  Børnekonventionen. Som særlig opgave skal børnekontoret som led i ombudsmandens virksomhed holde øje med, at forvaltningen overholder FN’s børnekonvention og andre internationale forpligtelser til at sikre børns rettigheder. 

Se børnekontorets hjemmeside