Ombudsmandens Børnekontor besøger center for uledsagede unge asylansøgere

17-11-2016

Et tilsynshold fra Ombudsmandens Børnekontor skal i slutningen af denne måned for første gang besøge et center for uledsagede asylansøgere under 18 år. 

Besøget i Børnecenter Hundstrup på Sydfyn finder sted i kølvandet på flere omtalte sager om børn på asylcentre, men har ingen direkte forbindelse med disse sager, oplyser chefen for Ombudsmandens Børnekontor Susanne Veiga. 

”Besøg på et børneasylcenter har længe været på Børnekontorets plan for tilsynsbesøg i 2016. Når vi aflægger sådanne besøg, undersøger vi forholdsvis bredt, hvordan børnene og de unge har det. Men det er klart, at vi vil være ekstra opmærksomme på de problemer, der har været fremme i medierne,” siger Susanne Veiga og peger bl.a. på de omtalte sager om seksuelle overgreb på asylcentre. 

Med på tilsynet vil også være eksperter fra Institut for Menneskerettigheder og DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur.
 

For flere oplysninger: 

Områdechef Susanne Veiga, telefon 33 13 25 12
 

FAKTA OM BØRNEKONTORETS TILSYNSBESØG 

 • Ombudsmandens Børnekontor besøger Børnecenter Hundstrup den 24.-25. november 2016.
   
 • Børnecenter Hundstrup drives af Langeland Kommune.
   
 • Børnekontoret har under besøget fokus på forholdet mellem ansatte og børnene og de unge, forholdet børnene og de unge imellem og personalet indbyrdes, magtanvendelse og andre indgreb og begrænsninger i børnenes og de unges rettigheder, undervisning, beskæftigelse og fritid og sundhedsmæssige forhold.
   
 • Tilsynsbesøget bliver især gennemført ved samtaler med centrets børn og unge, centrets ledelse, udvalgte ansatte og sundhedsfagligt ansvarlige personer.
   
 • Folketingets Ombudsmand tager ofte på tilsynsbesøg bl.a. på institutioner, hvor mennesker er eller kan blive frihedsberøvet.
   
 • Ombudsmanden vælger selv, hvilke institutioner han vil besøge. Ombudsmanden har i 2016 besøgt flere asylcentre, herunder på voksenområdet, end normalt i lyset af den store flygtningetilstrømning i anden halvdel af 2015.
   
 • Formålet med ombudsmandens tilsynsbesøg er at bidrage til at sikre, at mennesker, der opholder sig eller bor i institutioner, bliver behandlet værdigt, hensynsfuldt og i overensstemmelse med deres rettigheder.
   
 • Tilsynsbesøgene sker dels som led i ombudsmandens almindelige tilsynsvirksomhed efter § 18 i ombudsmandsloven, dels i henhold til den valgfri protokol til FN-konventionen mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf.
   
 • Ombudsmandens arbejde efter protokollen udføres i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder og DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur. DIGNITY og Institut for Menneskerettigheder bidrager i samarbejdet med særlig lægelig og menneskeretlig ekspertise.
   
 • Ombudsmandens Børnekontor skal bl.a. være med til at sikre, at børns rettigheder efter FN’s børnekonvention bliver fulgt. Børnekontoret tager på tilsynsbesøg i både offentlige og private institutioner, hvor børn opholder sig.
   

Se mere på:

https://boernekontoret.ombudsmanden.dk/