Ministerium indskærper pligt til at undervise anbragte børn

23-12-2016

Anbragte børn og unge har samme ret til at få undervisning som hjemme­boende børn. Og den ret er nu indskærpet over for samtlige landets kommuner. 

Det sker efter, at Ombudsmandens Børnekontor har afdækket utilstrækkelig undervisning på flere interne skoler og henvendt sig til Undervisnings­ministeriet for at sikre, at det kommunale tilsyn med undervisningen i de interne skoler fungerer.  

Undervisningsministeriet har i et såkaldt hyrdebrev til landets kommuner indskærpet reglerne om undervisning af anbragte børn i interne skoler på døgninstitutioner og opholdssteder. Ministeriet har også indskærpet, at kommunerne har pligt til at føre tilsyn med undervisningen. 

”Undervisningsministeriet har meget tydeligt gjort samtlige kommuner opmærksom på, at anbragte børn og unge har samme ret til undervisning som andre børn. Det er min forventning, at dette vil bidrage til at sikre, at anbragte børn og unge får den undervisning, som de har ret til”, siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen. 

Fortsat fokus på undervisning af anbragte børn
Efter at have undersøgt forholdene i fem interne skoler rejste ombudsmanden også sager over for to af de tilsynsførende kommuner. Begge kommuner har meddelt ombudsmanden, at de interne skoler nu tilbyder undervisning i folkeskolens fulde fagrække, og at eleverne kun fritages for undervisning i et eller flere fag ud fra en konkret pædagogisk-psykologisk vurdering af den enkelte elev. 

Det fremgår også af kommunernes svar til ombudsmanden, at de har skærpet deres tilsyn med undervisningen i de interne skoler og har udviklet samarbejdet med skolerne. 

Ombudsmanden vil også fremover i forbindelse med sine tilsynsbesøg have fokus på undervisningen af anbragte børn og unge.
 

Yderligere oplysninger: 

Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52 

Områdechef Susanne Veiga, tlf. 33 13 25 12
 

Ombudsmandens breve til Undervisningsministeriet, Assens Kommune og Kolding Kommune

Undervisningsministeriets hyrdebrev

Tidligere nyhed:
Anbragte børn har krav på undervisning i alle folkeskolens fag 

 

FAKTA 

  • Mange anbragte børn går i almindelig folkeskole. Men en kommune har mulighed for at henvise anbragte børn og unge til specialundervisning i en intern skole på en institution eller et opholdssted, hvis barnet eller den unge har behov for det.

  • Kommunalbestyrelsen i beliggenhedskommunen har ansvaret for, at eleverne i en intern skole på et anbringelsessted får en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen (§ 40, stk. 1, i folkeskoleloven).

  • Ombudsmandens Børnekontor har undersøgt undervisningen på fem interne skoler. Tre interne skoler tilbød ikke undervisning i den fulde fagrække efter folkeskoleloven. To skoler havde ikke fulgt reglen om, at elever kun må fritages for undervisning i et eller flere fag ud fra en konkret pædagogisk-psykologisk vurdering af den enkelte elev.