Ombudsmanden åbner Skattekontor med seminar

24-11-2016

Den 1. januar 2017 åbner Ombudsmandens Skattekontor. Det sker efter beslutning i Folketinget. 

I den anledning afholder ombudsmandsinstitutionen et åbningsseminar. Seminaret finder sted på Christiansborg med deltagelse af en bred vifte af inviterede interessenter. 

Der vil være et antal åbne pladser på seminaret.  Derudover kan det følges via live-streaming (link på www.ombudsmanden.dk), og efterfølgende bliver videooptagelser af dele af seminaret lagt på ombudsmandens hjemmeside.  

Åbningsseminaret finder sted den 13. januar 2017 kl. 9.30 – 12.00 i Fællessalen på Christiansborg. 

Se ombudsmandens kronik om det kommende skattekontor her

PROGRAM FOR ÅBNINGSSEMINAR FOR OMBUDSMANDENS SKATTEKONTOR DEN 13. JANUAR 2017 - CHRISTIANSBORG, FÆLLESSALEN 

Kl. 09.00         Kaffe

Kl. 09.30         Velkomst
                       
v/Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen

Kl. 09.40         Åbningstale
                      
v/skatteminister Karsten Lauritzen

Kl. 09.50         Folketingets vagthund – af egen drift
                      
v/formand for Advokatrådets Skatteudvalg Kim Pedersen

Kl. 10.05         Spørgsmål

Kl. 10.10         Retssikkerhed i sagsbehandlingen hos SKAT
                      
v/formand for FSR’s Skatteudvalg Bjarne Gimsing

Kl. 10.25         Spørgsmål

Kl. 10.30         Pause

Kl. 10.50         SKAT i forandring – hvad med retssikkerheden?
                       
v/konstitueret direktør for SKAT Merete Agergaard

Kl. 11.05         Spørgsmål

Kl. 11.10         Retssikkerhed – retsvidenskab, retspolitik og praksis
                       
v/professor Jan Pedersen, Aarhus Universitet

kl. 11.25         Spørgsmål

Kl. 11.30        Opsamlende debat - med inddragelse af salen og oplægsholderne

Kl. 11.50         Afslutning
                      
v/Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen

Kl. 12.00 –
13.00              Sandwich
 

Praktiske oplysninger vedrørende tilmelding

Tilmelding til seminaret skal ske senest den 11. december 2016 til Neel Bjellekjær, nbj@ombudsmanden.dk, tlf. 33 13 25 12. Gæster, som ikke har adgangskort til Christiansborg, skal beregne ekstra tid ved adgangskontrollen.

Kun gæster, som på forhånd er tilmeldt og har modtaget en bekræftelse, vil få adgang. Da der er et begrænset antal pladser i Fællessalen, kan vi ikke garantere, at alle tilmeldte kan deltage. Der vil blive udsendt bekræftelse til deltagerne i uge 50.

Spørgsmål vedrørende seminaret kan stilles til områdechef Louise Vadheim Guldberg på tlf. 33 13 25 12.