Ombudsmanden varsler nyt besøg i Vridsløselille

27-04-2016

Efter at Kriminalforsorgen nu har stillet forbedringer i udsigt for udlændingene i Institution Vridsløselille, varsler ombudsmanden et nyt tilsynsbesøg den 22. juni 2016. 

”I forbindelse med vores første besøg udtrykte jeg alvorlig bekymring for en række forhold i Vridsløselille. Kriminalforsorgen har oplyst, at der nu vil ske forbedringer. Derfor tager vi tilbage for at vurdere situationen på ny”, siger Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen. Han vil ikke kommentere Kriminalforsorgens planer, før han har aflagt et nyt besøg. 

Det næste tilsynsbesøg vil ligesom det første ske sammen med fagpersoner fra Institut for Menneskerettigheder og DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur. 

Udsigt til forbedringer
Det første besøg den 29. februar 2016 i Institution Vridsløselille var uvarslet. Efter besøget udtrykte ombudsmanden alvorlig bekymring, dels for det restriktive regime, hvor udlændingene var låst inde næsten døgnet rundt, dels for at der var mangel på aktiviteter, beskæftigelse, kommunikation og information i institutionen. Han udtalte også, at personalet ikke syntes at være tilstrækkeligt informeret om og uddannet til at tage vare på udlændingene. 

Direktoratet for Kriminalforsorgen har i et brev af 21. april 2016 og en plan af samme dato bl.a. oplyst, at der inden maj bliver større mulighed for fællesskab og aktiviteter uden for cellerne, og at der fra maj kommer beskæftigelsestilbud til udlændingene. Derudover vil der blive udarbejdet yderligere skriftlig information til udlændingene, og der vil blive afviklet kurser for personalet. Desuden har der været et møde mellem Kriminalforsorgen og Rigspolitiet vedrørende den information, som udlændingene modtager i forbindelse med indsættelsen. 

 

Se ombudsmandens første nyhed om besøget her 

Se ombudsmandens brev til institutionen her 

Direktoratet for Kriminalforsorgens brev og plan kan læses her 

 

Yderligere oplysninger:

Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52 

Fuldmægtig Camilla Schroll, tlf. 33 13 25 12 

 

FAKTA

Udlændinge i Institution Vridsløselille

  • Udlændingene i Institution Vridsløselille er efter § 36 i udlændingeloven friberøvede for at sikre, at de er til stede, f.eks. når de skal rejse ud af Danmark, eller når deres sag om asyl skal behandles af myndighederne. 
  • Under det første tilsynsbesøg den 29. februar 2016 var der 63 udlændinge, heraf 8 kvinder, i institutionen. 
  • Vridsløselille var indtil december 2015 et lukket fængsel for langtidsindsatte. Det blev opført i 1859. 
  • Motionsrum, skole, værksteder og andre faciliteter stod tomme under det første tilsynsbesøg. Det skyldtes, at Kriminalforsorgen var ved at lukke fængslet, da der blev truffet beslutning om, at det skulle anvendes til udlændinge.  

Generelt om ombudsmandens tilsynsbesøg  

  • Folketingets Ombudsmand tager ofte på tilsynsbesøg bl.a. i institutioner, hvor mennesker er eller kan blive frihedsberøvet. Ombudsmanden bestemmer selv, hvilke institutioner han vil besøge. 
  • Formålet med ombudsmandens besøg er at bidrage til at sikre, at personer, der opholder sig eller bor i institutioner, bliver behandlet værdigt, hensynsfuldt og i overensstemmelse med deres rettigheder. 
  • Tilsynsbesøgene sker dels som led i ombudsmandens almindelige tilsynsvirksomhed efter § 18 i ombudsmandsloven, dels i henhold til den valgfri protokol til FN-konventionen mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf. 
  • Ombudsmandens arbejde efter protokollen udføres i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder og DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur. DIGNITY og Institut for Menneskerettigheder bidrager med særlig lægefaglig og menneskeretlig ekspertise. 
  • Arbejdet efter protokollen forudsættes at have et særligt forebyggende sigte. Heri ligger en pligt til at være opmærksom på generelle forhold, som har betydning for, om der på sigt er risiko for f.eks. nedværdigende behandling.