Ombudsmanden genoptager generel undersøgelse af meroffentlighed i ministerbetjeningssager

04-07-2016

Ombudsmanden fortsætter nu sin undersøgelse af ministeriernes brug af meroffentlighed i ministerbetjeningssager. Det sker på baggrund af en orientering fra justitsministeren om, at forligsparterne bag offentlighedsloven ikke har bemærkninger til, at ombudsmanden genoptager undersøgelsen. 

”Da jeg i foråret besluttede at sætte min undersøgelse i bero, var det, fordi jeg ikke ville risikere at kortslutte de politiske drøftelser mellem parterne bag offentlighedsloven om, hvornår der skulle ske en evaluering af loven, og hvilket indhold den skulle have. Nu har jeg fået at vide, at forligsparterne ikke vil ændre på tidspunkt og tema for evalueringen, og at de ikke har bemærkninger til, at jeg genoptager undersøgelsen. Det er på den baggrund, at jeg har besluttet at færdiggøre undersøgelsen”, siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen. Han forventer, at undersøgelsen vil være færdiggjort inden udgangen af september 2016. 

Justitsministeren skriver i brevet til ombudsmanden, at der siden foråret har været afholdt flere møder mellem forligsparterne, og at der ikke vil blive ændret på tidspunkt og tema for den evaluering af offentlighedsloven, som er forudsat i den politiske aftale om offentlighedsloven. Forligsparterne har således ingen bemærkninger til, at ombudsmanden genoptager den omtalte egen drift-undersøgelse. 

Ombudsmanden har netop skrevet til Folketingets Retsudvalg, at han genoptager undersøgelsen. 
 

Se ombudsmandens brev til Folketingets Retsudvalg af 4. juli 2016 her

Se også ombudsmandens tidligere nyhed fra den 18. marts 2016 om at sætte undersøgelsen i bero. Nyheden beskriver bl.a. tidsforløbet og indeholder links til ombudsmandens tidligere brev til Folketingets Retsudvalg og tidligere nyheder om ombudsmandens undersøgelse af meroffentlighed i ministerbetjeningssager. 

Justitsministerens brev til ombudsmanden af 24. juni 2016 kan læses her.
 

For yderligere oplysninger kontakt: 

Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52