Manglende tjek af e-Boks kan blive dyrt

22-08-2016

Det kan blive dyrt for en 90-årig mand, at han i længere tid ikke tjekkede sin e-Boks. Manden nåede at modtage en synsindkaldelse, en påmindelse og to bødeforelæg på 2.000 kr., før han, efter at have modtaget et fysisk brev fra Trafik- og Byggestyrelsen, endelig fik synet sin bil.

Sagen viser, at når en myndighed har sendt et brev med Digital Post, er den ikke forpligtet til også at sende det som fysisk post.

”Jeg kan godt forstå, hvis mange – måske bl.a. ældre borgere – kan have svært ved at vænne sig til at tjekke e-Boks på samme måde, som de tømmer postkassen. Men lovgivningen er klar, og den pålægger borgerne ansvaret for og risikoen ved ikke at holde øje med digital post”, siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen. Han håber derfor, at sagen kan tjene som en påmindelse, der kan forhindre, at andre havner i samme situation som den 90-årige bilejer.

En partsrepræsentant for den 90-årige mand bad Trafik- og Byggestyrelsen om at annullere bøderne med henvisning til, at styrelsen ikke havde overholdt god forvaltningsskik. Det afslog styrelsen. Partsrepræsentanten mente, at styrelsen burde have tjekket, om manden havde åbnet sin e-Boks, og at styrelsen burde have sendt ham et fysisk brev før den første bøde. Det var ombudsmanden ikke enig i.

Læs ombudsmandens udtalelse 

 

Yderligere oplysninger:   

Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52   

Chefkonsulent Christina Ladefoged, tlf. 33 13 25 12

 

REGLERNE OM DIGITAL POST

  • Reglerne om digital post blev vedtaget af Folketinget i juni 2012 som led i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi ”Den digitale vej til fremtidens velfærd” (2011-2015).
  • Fra 1. november 2014 blev det obligatorisk for personer, der er 15 år eller derover, og som har bopæl eller fast ophold i Danmark, at være tilsluttet Offentlig Digital Post (nu Digital Post), medmindre de blev fritaget.
  • Man kan f.eks. søge om at blive fritaget for Digital Post, hvis man har en kognitiv eller fysisk funktionsnedsættelse, der forhindrer én i at bruge digital post; hvis man ikke har adgang til en computer i eget hjem; hvis man ikke behersker dansk; eller hvis man bor et sted, hvor der ikke er bredbåndsforbindelse med en nærmere angivet hastighed.
  • Myndighederne kan, men skal ikke, sende breve til borgerne via Digital Post.
  • Et brev sendt med Digital Post anses for at være kommet frem til borgeren på det tidspunkt, hvor brevet ligger i borgerens e-Boks.
  • Det tidspunkt, hvor et brev anses for at være kommet frem til modtageren, har betydning for, hvornår f.eks. en afgørelse får retsvirkning over for borgeren. Det er derimod – ligesom tidligere – normalt uden betydning, om eller hvornår borgeren rent faktisk læser brevet.
  • Ligesom man selv har ansvaret for at tømme sin fysiske postkasse, har man også selv ansvaret for at holde øje med, om der kommer post i e-Boks. Man bærer derfor også selv risikoen for eventuelle renter, rykkergebyrer e.l. som følge af, at man ikke har tjekket sin post.

Reglerne findes i lov om Digital Post fra offentlige afsendere, jf. lovbekendtgørelse nr. 801 af 13. juni 2016 (tidligere lov nr. 528 af 11. juni 2012 om Offentlig Digital Post) og bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post mv.