Personer med handicap er flere steder afskåret fra at bruge tog

14-10-2016

Efter FN’s Handicapkonvention skal mennesker med bevægelseshandicap på lige fod med andre kunne rejse med offentlig transport. Men det kan de ikke altid i dag, konstaterer Folketingets Ombudsmand efter at have fået svar fra Transport- og Bygningsministeriet om tilgængeligheden til 13 fjern- og regionaltogsstationer i Danmark. 

Transport- og Bygningsministeriet har oplyst til ombudsmanden, at der på langt de fleste stationer er enten niveaufri adgang eller elevator til perronerne. Men på 13 stationer var der kun adgang via trapper. Nu er der imidlertid etableret elevator på en af disse 13 stationer, og der vil blive etableret elevator på yderligere 3 stationer. 

”Selv med disse forbedringer vil der stadig være 9 togstationer, hvor de rejsende er nødt til at klare en trappe for at nå frem til perronen. Disse stationer kan ikke – eller kun vanskeligt – benyttes af kørestolsbrugere og gangbesværede. Jeg er klar over, at det kan være dyrt at forbedre tilgængeligheden til togstationer, men det er også klart, at personer med handicap som udgangspunkt har samme behov for at kunne tage toget som andre mennesker”, siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen.
 

Niveaufri adgang i stedet for elevator
Ombudsmanden startede sin undersøgelse, fordi Transportministeriet (nu Transport- og Bygningsministeriet) i et svar til Folketinget skrev, at der var flere fjern- og regionalstationer, hvor der kun var adgang til perronen via en trappe.   

Ombudsmanden anbefaler med henvisning til FN’s Handicapkonvention, at man som alternativ til elevatorer kan overveje niveaufri adgang til perronerne ved fremtidige renoveringer. Derudover anbefaler han, at det overvejes, om der bør skiltes med den manglende tilgængelighed og informeres om alternative transportmuligheder. 

Ombudsmandens redegørelse kan ses her. 

Yderligere oplysninger:   

Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52  

Afdelingschef Morten Engberg, tlf. 33 13 25 12 
 

FAKTA 

 • Efter artikel 9, stk. 1, i Handicapkonventionen skal deltagerstaternetræffe passende foranstaltninger” til at sikre, at personer med handicap på lige fod med andre har adgang til bl.a. transportmuligheder og til den information og kommunikation, der er tilgængelige for andre. Det gælder både i by- og landområder. Passende foranstaltninger omfatter bl.a. at identificere og afskaffe hindringer og barrierer for tilgængeligheden til transportmuligheder og informations- og kommunikationstjenester mv.
   
 • Folketinget har bedt Folketingets Ombudsmand om at overvåge området ligebehandling af mennesker med handicap. Som led i denne virksomhed har ombudsmanden undersøgt, om mennesker med bevægelseshandicap kunne benytte de 13 fjern- og regionalstationer, hvor der kun var adgang til perronen via trapper.
   
 • Transport- og Bygningsministeriet har bl.a. oplyst til ombudsmanden, at der er ca. 300 passagervendte stationer og standsningssteder på Bane­danmarks anlæg. På langt hovedparten er der enten niveaufri adgang eller elevator. Det betyder, at f.eks. en kørestolsbruger ved egen hjælp kan nå frem til perronen. På 13 fjern- og regionalstationer var der dog kun adgang til perronen via en trappe fra en tunnel eller bro.
   
 • Transport- og Bygningsministeriet har også oplyst, at der i henhold til EU-lovgivning (TSI-forordningen, forordning nr. 1300/2014 af 18. november 2014) skal foretages en kortlægning af den manglende tilgængelighed og udarbejdes en efterfølgende implementeringsplan. Tidsfristen for at sende den nationale implementeringsplan til Kommissionen er den 1. januar 2017. Planen forventes at foreligge inden udgangen af 2016.
   
 • Ombudsmanden holder sig orienteret om udviklingen på området og har bedt Transport- og Bygningsministeriet om til den tid at sende ham en kopi af implementeringsplanen.Stationer omfattet af undersøgelsen: 
Børkop, Ejby, Glostrup, Hedehusene, Langå, Lunderskov, Nørre Alslev, Padborg, Rødekro, Skørping, Taulov, Tinglev og Viby Sjælland. 

På Skørping Station er der nu etableret elevator. På Langå Station, Nørre Alslev Station og Tinglev Station vil der blive etableret elevatorer.