Vejledning af uledsagede mindreårige flygtningebørn giver ikke grundlag for kritik

21-04-2016

Ombudsmanden rejste i november 2015 en sag over for udlændingemyndighederne, fordi det i offentligheden blev gjort gældende, at uledsagede mindreårige flygtningebørn med såkaldt midlertidig beskyttelsesstatus fik utilstrækkelig vejledning om mulighederne for at få deres forældre til Danmark. 

Siden har myndighederne taget initiativ til at justere vejledningen. Ombudsmanden siger på den baggrund god for den samlede vejledning af uledsagede mindreårige med midlertidig beskyttelsesstatus. 

”Der vil altid være et vist skøn i, hvordan vejledning på et område som det foreliggende skal gives, og jeg konstaterer, at myndighederne har justeret deres vejledning. Når jeg ser samlet på den nuværende vejledning og på den hjælp, som børnene i øvrigt tilbydes, har jeg ikke grundlag for at kritisere myndighederne”, siger Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen. 

Børn får hjælp af voksne
Når personer (herunder uledsagede børn) får midlertidig beskyttelsesstatus i Danmark, modtager de samtidig et faktaark om deres muligheder for at få familien til Danmark. Det er dette ark, som er blevet ændret, så uledsagede mindreårige er nævnt udtrykkeligt. 

”Ud over at teksten er blevet tydeligere, har disse børn og unge altid en voksen til at hjælpe sig”, siger Jørgen Steen Sørensen. Han henviser bl.a. til, at mindreårige får tilknyttet en midlertidig forældremyndighedsindehaver, når de får opholdstilladelse i Danmark.  

Udlændingemyndighederne vil løbende være opmærksomme på, om der er behov for yderligere justeringer i vejledningsindsatsen over for de uledsagede mindreårige, hvis praksis i enkeltsager måtte ændre sig. Også dette lægger ombudsmanden vægt på. 

Læs ombudsmandens brev til Udlændingestyrelsen her. 

For yderligere oplysninger:    

Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52    

 

FAKTA 

Sagens forløb:

  • 6. november 2015: Folketingets Ombudsmand går ind i sagen med breve til Udlændingestyrelsen og Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet 
  • 28. og 29. januar 2016: Udlændingestyrelsen og ministeriet sender høringssvar til ombudsmanden. 
  • 22. februar 2016: Ombudsmandens supplerende høring. 
  • 6. og 8. april 2016: Udlændingestyrelsens og ministeriets supplerende udtalelser. 

 

Midlertidig beskyttelsesstatus og familiesammenføring

  • Reglerne om midlertidig beskyttelsesstatus har eksisteret siden februar 2015 og findes i udlændingelovens § 7, stk. 3. Frem til februar 2016 indebar reglerne, at personer med midlertidig beskyttelsesstatus tidligst 1 år efter, at de havde fået midlertidig beskyttelsesstatus, kunne få deres familie til Danmark. 
  • I februar 2016 trådte ny lovgivning i kraft, og personer med midlertidig beskyttelsesstatus kan nu tidligst få deres familie til Danmark 3 år efter, at de har fået midlertidig beskyttelsesstatus. 
  • Efter Udlændingestyrelsens praksis gives der imidlertid opholdstilladelse til forældrene til en herboende uledsaget mindreårig med midlertidig beskyttelsesstatus, hvis styrelsen vurderer, at et afslag på familiesammenføring vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser. 
  • Ifølge styrelsens oplysninger til ombudsmanden har man hidtil i 6 ud af 10 sager efter en konkret vurdering afvist, at tidligere familiesammenføring var påkrævet under hensyn til Danmarks internationale forpligtelser. 
  • Ombudsmanden har alene undersøgt vejledningen af de mindreårige. Han har ikke undersøgt eller forholdt sig til praksis eller konkrete afgørelser i sager om familiesammenføring af forældre til uledsagede mindreårige.