Alle har som udgangspunkt ret til at se egen patientjournal

20-12-2016

I en netop afsluttet sag udtaler ombudsmanden, at sundhedsloven giver alle ret til aktindsigt i egne patientjournaler. Det gælder som udgangspunkt også, selv om oplysningerne er gamle. 

Udtalelsen kommer, efter at en kvinde fik afslag på aktindsigt i dele af sin egen patientjournal fra 1959. 

”Folketinget ændrede for snart 10 år siden loven, så der er aktindsigt i egne patientjournaler; som udgangspunkt også ældre journaler. Men ministeriet har ikke fået opdateret en ældre vejledning, hvoraf det fremgår, at man ikke kan få aktindsigt i journaler, der er fra før 1987. Og i den konkrete sag har Styrelsen for Patientsikkerhed på den baggrund ikke anvendt loven korrekt”, siger Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen. 

Sundheds- og Ældreministeriet har meddelt ombudsmanden, at den gældende vejledning om aktindsigt mv. i helbredsoplysninger nu vil blive rettet, så det fremgår, at alle som udgangspunkt har ret til at se deres egen journal, uanset hvor gammel den er. 

Ombudsmanden har henstillet, at Styrelsen for Patientsikkerhed genoptager den konkrete sag.
 

Ombudsmandens udtalelse om sagen
 

For yderligere oplysninger: 

Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52  

Afdelingschef Morten Engberg, tlf. 33 13 25 12 

FAKTA  

-   Efter sundhedslovens § 37, stk. 1, 1. pkt., har man ret til aktindsigt i sin egen patientjournal. 

-   Retten til aktindsigt kan dog efter § 37, stk. 3, i visse tilfælde begrænses, hvis oplysninger stammer fra før den 1. januar 2010. Aktindsigt kan afvises, ”i det omfang patientens interesse i at blive gjort bekendt med oplysningerne findes at burde vige for afgørende hensyn til den pågældende selv eller til andre private  interesser”.