DR havde lov til at tilbageholde budgetoplysninger om P1

29-06-2016

Det var i overensstemmelse med loven, at DR afslog en journalists anmodning om aktindsigt i nogle overordnede budgetoplysninger for P1’s programvirksomhed. Det fremgår af en ny udtalelse fra ombudsmanden. 

”Radio- og fjernsynsloven giver DR ret vide muligheder for at tilbageholde den slags oplysninger. Også selv om vi taler om helt overordnede budgetoplysninger”, siger Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen.   

Tilknytning til programvirksomhed
En journalist fra Jyllands-Posten bad i efteråret DR om aktindsigt i oplysninger om DR’s samlede udgift til P1’s programvirksomhed og P1’s samlede indtægter. 

Anmodningen skulle vurderes efter princippet om meroffentlighed. DR lagde i sin afgørelse vægt på hensynene bag § 86, stk. 1, i radio- og fjernsynsloven, særligt hensynet til DR’s uafhængige stilling og til DR’s konkurrencemæssige position. 

I sin udtalelse fastlår ombudsmanden, at de overordnede tal kun kan siges at have en indirekte tilknytning til P1’s programvirksomhed. Men da bestemmelsen i radio- og fjernsynsloven har en ganske omfattende rækkevidde, havde han ikke grundlag for at kritisere DR’s afgørelse. 

Læs ombudsmandens udtalelse

Yderligere oplysninger: 

Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52. 

Kontorchef Lisbeth Adserballe, tlf. 33 13 25 12 

 

FAKTA 

§ 86, stk. 1, i radio- og fjernsynsloven (lovbekendtgørelse nr. 255 af 20. marts 2014) lyder således: 

”§ 86. Sager og dokumenter vedrørende DR's og de regionale TV 2-virksomheders programvirksomhed og forretningsmæssige forhold i tilknytning hertil er undtaget fra lov om offentlighed i forvaltningen." 

Ombudsmanden har tidligere udtalt sig om forståelsen af radio- og fjernsynslovens § 86, stk. 1, se bl.a. den sag, der er gengivet i Folketingets Ombudsmands beretning for 2012, sag 2012-23.