Anbragte børn mangler handleplaner

23-11-2016

Kommuner skal udarbejde handleplaner for anbragte børn og unge. Og de skal sørge for at aflevere relevante dele af planerne til børnenes institutioner. Men det sker ikke altid, konstaterer ombudsmanden efter, at Ombudsmandens Børnekontor har været på tilsynsbesøg på en række døgninstitutioner for anbragte børn. 

”En handleplan indeholder helt afgørende information om barnet. Bl.a. mål for barnets udvikling og trivsel. Derfor er det meget vigtigt, at kommunerne udarbejder handleplaner. Og det er lige så vigtigt, at anbringelsesstedet kender planerne, sådan som det blev fastslået med en lovændring for nogle år siden”, siger Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen. 

I forlængelse af Børnekontorets besøg har ombudsmanden udtalt kritik af nogle kommuner, fordi de ikke har udarbejdet handleplaner eller afleveret planerne til anbringelsesstederne. 
 

To eksempler på udtalelser vedrørende handleplaner:

- Sag om manglende udlevering af handleplan til anbringelsessted

- Sag om manglende handleplan i 9 år
 

Yderligere oplysninger: 

Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52 

Områdechef Susanne Veiga, tlf. 33 13 25 12. 

 

FAKTA 

  • Efter servicelovens § 140, stk. 1, skal kommunalbestyrelsen som udgangspunkt udarbejde en handleplan, inden der træffes afgørelse om foranstaltninger i forhold til et barn.

  • En handleplan skal angive formålet med indsatsen, og hvilken indsats der er nødvendig for at opnå formålet. Dette fremgår af servicelovens § 140, stk. 3.
     
  • Det fremgår af servicelovens § 140, stk. 7, at kommunen – når et barn anbringes på et anbringelsessted efter servicelovens § 66 – skal udlevere relevante dele af handleplanen til anbringelsesstedet. Efter ombudsmandens opfattelse gælder dette også i forhold til børn, der blev anbragt før den 1. januar 2014, hvor bestemmelsen trådte i kraft.
     
  • Også Ankestyrelsen og Rigsrevisionen har peget på fejl i kommunerne vedrørende handleplaner for anbragte børn og unge:

               -  Ankestyrelsens praksis- og velfærdsundersøgelser i perioden 2006 til 2014

               -  Rigsrevisionens beretning om indsatsen over for anbragte børn 
                  (nr. 21/2015) samt Statsrevisorernes bemærkning til denne beretning.

                  http://www.rigsrevisionen.dk/media/2104317/sr2115.pdf