FOB 2016-40

Handicaptilgængelighed til togstationer

10-12-2016

 

 

Af nogle svar fra Transportministeriet (nu Transport- og Bygningsministeriet) til Folketinget fremgik det, at der var 13 fjern- og regionalstationer rundt om i landet, hvor der kun var adgang til perronen via en trappe fra tunnel eller bro. Folketingets Ombudsmand spurgte på den baggrund ministeriet, om, og i givet fald hvordan, mennesker med bevægelseshandicap kunne benytte disse stationer, om der var planlagt forbedringer af tilgængeligheden, og om, hvordan brugerne blev informeret om adgangsforholdene. 

På baggrund af ministeriets svar konstaterede ombudsmanden bl.a., at der på 12 ud af de 13 fjern- og regionalstationer fortsat er væsentlige hindringer for tilgængeligheden for mennesker med bevægelseshandicap. 

Efter lovgivningen, herunder den relevante EU-lovgivning, kan der ikke stilles krav om, at der bliver etableret elevatorer eller ramper på de 12 stationer. Men ombudsmanden anser det for meget væsentligt, at der i overensstemmelse med bl.a. FN’s Handicapkonvention fortsat arbejdes på at forbedre tilgængeligheden til togstationer. Han anerkender dog også, at det kan være omkostningsfuldt. 

Ombudsmanden anbefalede bl.a., at de ansvarlige myndigheder overvejede at etablere niveaufri adgang til perronerne på de stationer, hvor der ikke var aktuelle planer om at etablere elevatorer. 

(Sag nr. 15/00628)