FOB 2016-50

Opfordring til Socialstyrelsen om at overveje uddannelse i brug af magt på sociale botilbud

11-11-2016

 

 

 

Ombudsmandens undersøgelse af en konkret sag, hvor en ung mand på et socialt botilbud døde i forbindelse med en magtanvendelse, fik ombudsmanden til at rejse spørgsmål om, hvorvidt de myndigheder, som driver sociale tilbud, er forpligtede til at sikre, at der i relevant omfang udarbejdes generelle retningslinjer for magtanvendelse. Sagen gav også ombudsmanden anledning til at rejse spørgsmål om, hvorvidt myndighederne er forpligtede til at sikre, at personalet på sociale tilbud modtager tilstrækkelig uddannelse i anvendelse af magt. 

Ombudsmanden bad Socialstyrelsen om at overveje de to spørgsmål. 

(Sag nr. 15/03105)