FOB 2016-16

Tilsyn med handicaptilgængeligheden på en folkeskole

04-07-2016

 

 

Folketingets Ombudsmand foretog tilgængelighedstilsyn på en folkeskole. Under tilsynsbesøget og i sin foreløbige rapport om besøget fremsatte ombudsmanden en række anbefalinger om forbedringer af handicaptilgængeligheden på skolen. Skolen og kommunen redegjorde efterfølgende for, hvilke tiltag der ville blive iværksat på den baggrund.  

Ombudsmandens anbefalinger angik bl.a. skolens legefaciliteter for børn med bevægelseshandicap, tilgængeligheden til skolens faglokaler for disse elever og skolens praksis i forbindelse med fritagelse for undervisning på grund af elevernes handicap.  

Ombudsmanden gentog i sin endelige rapport til skolen og kommunen flere anbefalinger og bad om at modtage underretning om det videre forløb på enkelte punkter. Som grundlag for flere af anbefalingerne henviste ombudsmanden til bestemmelser i FN’s Handicapkonvention og FN’s Børnekonvention.  

(Sag nr. 15/03038)