FOB 2016-56

Forhold i Vridsløselille markant forbedret efter tilsynsbesøg

19-12-2016

 

 

Et besøgshold med repræsentanter fra ombudsmanden og fagpersoner fra Institut for Menneskerettigheder og DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur var i februar 2016 på et uanmeldt tilsynsbesøg i Vridsløselille, som huser frihedsberøvede udlændinge. Udlændingene er frihedsberøvet for at sikre deres tilstedeværelse, f.eks. når de skal udrejse, eller når deres asylsag skal behandles. De er ikke i Vridsløselille for at afsone straf for kriminalitet. Amnesty International og en læge havde givet ombudsmanden tip om forholdene i Vridsløselille.

Besøgsholdet så, at udlændingene var låst inde i små fængselsceller næsten døgnet rundt, at der var mangel på aktiviteter og beskæftigelse, og at der manglede kommunikation og information på stedet. Flere af udlændingene vidste ikke, hvorfor de skulle være i fængsel, og personalet var ikke tilstrækkeligt informeret om og uddannet til at tage vare på dem. Ombudsmanden skrev til de ansvarlige myndigheder, at han var alvorligt bekymret for udlændingene. Direktoratet for Kriminalforsorgen var enig i, at forholdene i Vridsløselille var problematiske, og stillede en række ændringer og forbedringer i udsigt.

Under et nyt besøg i juni 2016 fremgik det, at mange forhold klart var forbedret: Udlændingene kunne i løbet af dagen færdes og have samvær på fællesarealer, og de havde fået flere aktivitets- og beskæftigelsesmuligheder. Dog var de stadig låst inde fra aften til morgen og i nogle tidsrum i løbet af dagen (mere end 12 timer i døgnet). Ombudsmanden bad om en begrundelse for dette. Han sammenlignede med friere forhold i Udlændingecenter Ellebæk, og han var inde på, at beskæftigelsesmulighederne de to steder også var forskellige.

Direktoratet meldte tilbage, at udlændingene ikke længere skulle være låst inde om natten, og at man arbejdede på at skaffe flere beskæftigelsesmuligheder. I november 2016 oplyste direktoratet, at der fra 1. oktober 2016 kunne tilbydes beskæftigelse til alle udlændinge i Vridsløselille, og at udlændingene gerne måtte sove to sammen i cellerne, hvis de ønskede det. Ombudsmanden lukkede sagen med en bemærkning om, at han gik ud fra, at myndighederne fortsat ville være opmærksomme på udlændingenes forhold.

(Sag nr. 16/01859)