Ombudsmanden konstaterer mangler i Offentlig Digital Post

08-05-2015

I to nye redegørelser peger ombudsmanden på juridiske mangler ved Offentlig Digital Post, som de fleste danskere siden 1. november 2014 har modtaget post fra offentlige myndigheder i. Bl.a. er det i nogle tilfælde ikke muligt at se, hvilken offentlig myndighed der er afsender af et brev. Et andet problem er, at breve sendt fra borgere til myndigheder kun kan fylde 10 MB og indeholde 10 bilag. Det begrænser i væsentlig grad borgernes muligheder for at bruge systemet til at skrive til myndighederne. 

”Erfaringsmæssigt fylder mange henvendelser fra borgere mere, end den digitale postløsning tillader. Jeg mener derfor ikke, at borgernes ret efter loven reelt opfyldes af den eksisterende løsning”, siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen. Han peger på, at den begrænsede kapacitet indebærer risiko for, at henvendelser af almindelig størrelse ikke når frem, og måske helt kan afholde borgere fra at bruge postløsningen, når de er henvist til at dele et brev med bilag op i flere forsendelser. Ombudsmanden har noteret sig Digitaliseringsstyrelsens oplysning om, at kapaciteten vil blive udvidet. 

Ny version af Digital Post i 2016

Ombudsmanden konstaterer også, at borgere ikke i alle tilfælde kan se navnet på den myndighed, der har skrevet til dem i Offentlig Digital Post. Det kan være tilfældet, hvis afsendermyndigheden er tilsluttet postløsningen som ”postkasse” under en anden myndighed. I sådanne tilfælde vil det være navnet på denne anden myndighed, der fremgår.   

”Det er et grundlæggende forvaltningsretligt princip, at navnet på afsendermyndigheden skal fremgå. Risikoen for at overse et vigtigt brev er alt andet lige større, når man ikke kan se, hvor et brev kommer fra”, siger Jørgen Steen Sørensen. 

Ombudsmanden ser derfor frem til, at der kommer en løsning på bl.a. dette problem, når Digital Post 2 efter planen sættes i drift 1. februar 2016. 

”Det er naturligvis godt, at myndighederne nu tager hånd om problemerne – men sagen er endnu et eksempel på, hvor vigtigt det er, at offentlige myndigheder sikrer, at nye IT-systemer lever op til grundlæggende forvaltningsretlige krav fra starten”, siger ombudsmanden. 

Læs hele redegørelsen om kapaciteten i Offentlig Digital Post her.

Læs hele redegørelsen om visse forhold vedrørende Offentlig Digital Post her.

Se også: 

 

Yderligere oplysninger: 

Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52 

Områdechef Karsten Loiborg, tlf. 33 13 25 12 

 

FAKTA 

  • Det følger af lov om Offentlig Digital Post (lov nr. 528 af 11. juni 2012), at alle borgere i Danmark skal tilsluttes postløsningen Offentlig Digital Post, medmindre de fritages fra tilslutning. Fritagelse kan bl.a. ske, hvis personen har fysisk eller kognitiv funktionsnedsættelse eller ikke har adgang til computer i eget hjem (lovens § 3, jf. § 5, stk. 1 og 3, og bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v.)
     
  • Offentlige myndigheder, der er tilsluttet postløsningen som offentlige afsendere, kan anvende postløsningen til at sende juridisk bindende meddelelser til borgerne (lovens §§ 7 og 10 og bekendtgørelse nr. 1078 af 3. oktober 2014 om offentlige afsendere i Offentlig Digital Post, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1245 af 24. november 2014).
     
  • Omvendt kan borgere, der er tilsluttet Offentlig Digital Post, med de samme retsvirkninger anvende postløsningen til at henvende sig til offentlige afsendere (lovens § 8).
     
  • Folketingets Ombudsmand har i en række tidligere sager udtalt, at offentlige IT-systemer ikke lever op til grundlæggende forvaltningsretlige krav. Problemerne er nærmere beskrevet i et generelt IT-notat, der løbende opdateres.