Ombudsmanden beder region om oplysninger efter hospitalsvicedirektørs middag med ambassadør

27-02-2015

Ombudsmanden har i dag bedt Region Hovedstaden om at oplyse nærmere om baggrunden for en middag hos den saudiarabiske ambassadør i Danmark, som en vicedirektør for Hvidovre Hospital for nylig deltog i sammen med sin ægtefælle og en anden læge fra hospitalet.

Det sker, efter at Ekstra Bladet i går bragte en artikel om, at bl.a. vicedirektøren og ægtefællen var til middag hos ambassadøren på et tidspunkt, hvor ambassadørens mor var indlagt på hospitalet. Af avisen fremgår videre, at ambassadørens mor angiveligt skulle have fået særbehandling på hospitalet.

Ombudsmanden har ikke bedt om oplysninger om den del af sagen, der omhandler behandlingen på hospitalet. Brevet til Region Hovedstaden angår alene deltagelsen i middagen. 

Brevet til Region Hovedstaden kan læses her.

 

Nærmere oplysninger fås hos ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52, eller områdechef Kirsten Talevski på tlf. 33 13 25 12.

 

FAKTA

Spørgsmålet om offentligt ansattes modtagelse af gaver og andre fordele reguleres af de almindelige forvaltningsretlige principper – og i sidste ende af straffeloven. Reglerne skal være med til at sikre, at der ikke skabes tvivl om den offentligt ansattes saglighed eller upartiskhed i forbindelse med arbejdets udførelse. Desuden skal reglerne være med til at sikre, at der ikke opstår en mere generel mistillid til de hensyn, der ligger bag den offentlige forvaltnings afgørelser og beslutninger.

En offentligt ansat bør som udgangspunkt undlade at tage imod en gave eller anden fordel, hvis den har sammenhæng med den pågældendes ansættelse i det offentlige.

Vejledningen God adfærd i det offentlige giver retningslinjer for offentligt ansattes adgang til at modtage gaver mv.