Ombudsmanden tilfreds med udgang på sag om flygtningeannonce

18-12-2015

Ombudsmanden er tilfreds med Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets seneste udmelding i sagen om den såkaldte flygtningeannonce i libanesiske aviser. Han noterer sig bl.a., at ministeriet ved fremtidige informationsindsatser vil være opmærksom på målgrupper og på præcision i kommunikationen.

Det er ombudsmandens reaktion efter, at han i går modtog Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets kommentarer til den kritik, som han offentliggjorde den 10. december 2015. I sine kommentarer anfører ministeriet også en række synspunkter om bl.a. baggrunden for annoncen.

”Jeg har under min behandling af sagen været meget opmærksom på ministeriets argumenter, og jeg fastholder min bedømmelse af annoncen. Det centrale for mig har været fremadrettet at afklare, hvilke regler og principper der gælder for denne form for kommunikation. Jeg er tilfreds med den udmelding fra ministeriet, der nu foreligger på dette punkt”, siger Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen.

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har i sit brev til ombudsmanden bemærket, at ministeriet ved fremtidige informationsindsatser om ændringer i danske asylregler og -vilkår selvsagt vil være opmærksom på målgrupper og på præcision i kommunikationen. Ministeriet vil efter det oplyste herunder være opmærksom på, at det kan tydeliggøres, hvor der kan søges yderligere information via nyidanmark.dk.

”Som jeg har understreget i min udtalelse, er der intet til hinder for, at myndighederne i udenlandske medier annoncerer om den danske asylordning, og det må gerne ske med fokus på de dele, som må anses for restriktive. Det skal blot være retvisende”, siger Jørgen Steen Sørensen.

Yderligere oplysninger: 

Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52.

 

Se Q&A i seneste nyhed.

Hele sagen kan læses her.

 

FAKTA

Annoncesagens forløb og dokumenter

  • 7. september 2015: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet og Udlændingestyrelsen indrykker annonce i fire libanesiske aviser.
  • 18. september 2015: Ombudsmanden går ind i sagen.
  • 2. oktober 2015: Ministeriet afgiver første høringssvar.
  • 23. oktober 2015: Ministeriet afgiver andet høringssvar.
  • 10. december 2015: Ombudsmanden offentliggør sin udtalelse med kritik af flygtningeannonce.
  • 10. december 2015: Ministeren erklærer sig i pressemeddelelse uenig med ombudsmanden.
  • 18. december 2015: Ministeriet offentliggør yderligere kommentarer til ombudsmandens udtalelse.