Ombudsmanden rejser sag om flygtningeannoncer

18-09-2015

Folketingets Ombudsmand er i dag gået ind i sagen om de meget omtalte annoncer, der bl.a. har været trykt i flere libanesiske aviser og er hængt op på danske asylcentre. Ombudsmanden har rejst sagen, efter at annoncerne fra flere sider har været betegnet som vildledende.

”Det har været anført, at ministeriets annoncer isoleret set er faktuelt korrekte, men at de efterlader særligt flygtninge fra Syrien med et forkert billede. Hvis det er tilfældet, kan flygtninge på forkerte præmisser blive påvirket til at undlade at søge asyl i Danmark. Jeg mener derfor, at vi bør have afklaret, om ministeriet har levet op til gældende retsprincipper om offentlig information”, siger Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen.

Ombudsmanden har bedt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet om en udtalelse.  

”Jeg afventer nu ministeriets svar. Herefter vil jeg tage stilling til, hvad der videre skal ske i sagen”, siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen. Han har bedt ministeriet om svar senest den 2. oktober 2015.

Ombudsmandens brev til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet kan læses her.

 

Yderligere oplysninger:

Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen: Mobil 20 33 97 52

 

FAKTA

  • Efter ombudsmandslovens § 17, stk. 1, kan ombudsmanden på eget initiativ tage en sag op til undersøgelse.
  • Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets annoncer kan bl.a. ses her.