Ombudsmanden: Et valgsted bør være let tilgængeligt for mennesker med handicap

11-02-2015

Selv om man er kørestolsbruger, har nedsat syn eller har andre typer handicaps, bør det være nemt at komme ind i et valglokale og afgive sin stemme. Det siger ombudsmanden, efter at han har gennemført fire tilgængelighedsinspektioner af valgsteder ved seneste kommunalvalg. 

”At kunne afgive stemme på lige fod med andre er afgørende for, at mennesker med handicap fuldt ud kan føle sig som en del af vores demokrati. Det er derfor vigtigt, at kommunerne gør sig umage for at sikre god tilgængelighed for mennesker med handicap til valgstederne”, siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen. 

Ny tjekliste til kommunerne

Ved seneste kommunalvalg i 2013 besøgte et tilsynshold fra ombudsmanden fire forskellige valgsteder. Kommunerne havde gjort en indsats for tilgængeligheden, men tilsynsholdet påpegede alle fire steder større eller mindre problemer. Et valglokale viste sig f.eks. umuligt at komme ind i på egen hånd som kørestolsbruger, og kommunen arbejder nu på at finde et andet sted. Et andet valgsted var så tilgængeligt, at kommunen nu vil benytte samme skiltning og indretning til alle dens afstemningssteder ved næste valg. 

”Mange kommuner står nu overfor at udvælge valgsteder til folketingsvalget. De bør derfor overveje tilgængelighed på alle planer, f.eks. handicapparkeringspladser, skiltning til valgstedet og indretning af valglokalet, så valghandlingen er overskuelig også for borgere med et kognitivt handicap”, siger Jørgen Steen Sørensen. Han nævner også, at der bør findes mindst ét stemmerum af en sådan størrelse, at det kan rumme op til tre personer, herunder en kørestolsbruger. Det kræver reglerne nemlig af hensyn til, at der kan gives den nødvendige hjælp til stemmeafgivning. 

Ombudsmanden har netop udarbejdet en tjekliste for tilgængelighed af valglokaler til landets kommuner. 

 

 

Læs ombudsmandens rapporter om tilgængelighedsinspektionerne og mere om ombudsmandens arbejde på handicapområdet her.

 

Yderligere oplysninger: 

Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52. 

Afdelingschef Morten Engberg, tlf. 33 13 25 12.

 

FAKTA 

Tilgængelighedstjekliste ved valg: 

 • Før stemmeafgivning. Klar og tydelig information om tilgængelighed via forskellige informationskanaler om bl.a. kørsel til og fra valgsted og muligheden for at vælge et andet afstemningssted end det, man er tilknyttet, på grund af handicap eller nedsat førlighed, jf. § 47 a i lov om valg til Folketinget.
   
 • Parkering. Et tilstrækkeligt antal handicapparkeringspladser i forhold til antal vælgere, der benytter det pågældende valgsted. Der skal være tydelig skiltning til parkeringspladserne, og pladserne skal være placeret nær indgangen. Se SBI’s tjekliste for mere information her.

 • Adgang til valglokale. Let og tilgængelig adgang til valglokalet. Der bør bl.a. være let adgang for kørestolsbrugere, personer med synshandicap og borgere med kognitive handicaps. Dette omfatter udover let adgang til valglokalet også klar og tydelig skiltning til og i valglokalet samt tydelige markeringer af eksempelvis glasdøre og døre, der åbner automatisk.
   
 • Indretning af valglokale. Let og overskuelig indretning af afstemningsstedet. Se ombudsmandens rapport om afstemningsstedet Herlufsholm Hallen i Næstved Kommune for inspiration til indretning af andre valgsteder.
   
 • Stemmerummet. Mindst et stemmerum med plads til tre personer, herunder en kørestolsbruger – se SBI’s tjekliste for mere information her.
   
 • For de valgtilforordnede. Tilgængelige faciliteter for de valgtilforordnede, herunder også toiletfaciliteter. Se ombudsmandens rapport om afstemningsstedet Herlufsholm Hallen i Næstved Kommune for inspiration til indretning af valgstedet her.
   
 • Bistand til valghandlingen. Opmærksomhed om valglovens regler om bistand til stemmeafgivning og muligheden for at afgive sin stemme uden for valglokalet, jf. § 49 i lov om valg til Folketinget og punkt 7 i vejledning om afholdelse af Folketingsvalg.

 

Tilgængelighedsinspektioner:

Folketinget har ved to lejligheder - senest i 2010 i forbindelse med vedtagelsen af FN’s Handicapkonvention - bedt Folketingets Ombudsmand om at ”følge udviklingen i ligebehandlingen og eventuelt meddele påtale, hvor dette er muligt inden for ombudsmandens kompetence.” 

Som en del af dette arbejde tager ombudsmanden på tilgængelighedsinspektioner af offentlige steder, hvor han gør opmærksom på eventuelle fejl og mangler.