Skarp kritik af afslag på nyt pas til dansk statsborger fra Sri Lanka

23-06-2015

Ombudsmanden kritiserer skarpt, at både Køge Kommune og Rigspolitiet afslog at udstede nyt pas til en dansk statsborger, der for knapt 30 år siden var indrejst fra Sri Lanka. 

Manden var kommet til Danmark som flygtning og havde tre gange tidligere fået udstedt et dansk pas – de to seneste efter at han var blevet dansk statsborger. Da han i foråret 2014 ansøgte kommunen om et nyt pas, fik han imidlertid afslag, fordi han ikke kunne fremlægge en fødselsattest. 

Manden klagede til Rigspolitiet og oplyste, at han som asylansøger havde afleveret sine papirer til politiet, også sin fødselsattest. Rigspolitiet var dog enig i kommunens afslag. 

Først efter at have anmodet om aktindsigt i sin asylsag hos Rigspolitiet, sådan at han på denne måde kunne fremlægge bevis på, hvor han var født, kunne manden få udstedt et nyt pas. 

Ombudsmanden har undersøgt sagen. I sin udtalelse retter han en skarp kritik mod både Køge Kommune og Rigspolitiet: 

”Myndighederne har begået klare juridiske fejl, men de har ikke mindst udvist en urimelig mangel på forståelse for ansøgerens situation. Myndighederne må aldrig glemme almindelig sund fornuft i kontakten med borgerne. Det har de gjort her”, siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen. 

Rigspolitiet vil nu orientere kommunerne om korrekt behandling af sager som den pågældende. Ombudsmanden har bedt Rigspolitiet om underretning om orienteringen. Han har også bedt Rigspolitiet om at oplyse, om sagen giver Rigspolitiet anledning til at overveje praksis for bevarelse af dokumentation. 

Læs hele udtalelsen her.

 

Yderligere oplysninger 

Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52 

Områdechef Karsten Loiborg, tlf. 33 13 25 12. 

 

Sagsforløb 

-      Den 22. maj 2014 ansøgte en dansk statsborger, der oprindelig kom fra Sri Lanka, Køge Kommune om at få udstedt et nyt pas. Hans nuværende danske pas var tæt på udløbsdatoen. 

-      Den 23. maj 2014 afslog Køge Kommune at udstede et nyt pas til manden, idet kommunen henviste til, at det af pas-systemet og Det Centrale Personregister (CPR) fremgik, at hans fødselsregistreringssted var ”ukendt myndighed”. Kommunen oplyste, at det ikke var muligt at udstede et nyt pas med ”ukendt myndighed” som fødselsregistreringssted, og henviste manden til at indlevere en fødselsattest til kommunen, med henblik på at hans fødselsregistreringssted kunne blive registreret korrekt i CPR. Herefter kunne han få udstedt et nyt pas. 

-      Den 25. maj 2014 klagede manden til Rigspolitiet. 

-      Den 19. juni 2014 tilsluttede Rigspolitiet sig kommunens afslag. Rigspolitiet anførte desuden, at det forhold, at der ”ved en fejl” tidligere var udstedt pas til manden, uden at hans fødselsregistreringssted var registreret i CPR, ikke kunne føre til en ændret vurdering af ansøgningen. 

-      Den 24. juni 2014 klagede manden til Folketingets Ombudsmand. 

-      Den 17. juli 2014 fik manden aktindsigt hos Rigspolitiet i en kopi af sin dåbsattest og en kopi af meddelelse til ham om dansk indfødsret. Det skete, efter at han den 22. juni 2014 havde anmodet Rigspolitiet om aktindsigt i sin asylsag. 

Efterfølgende fik manden – mod forevisning af sit indfødsretsbevis – udstedt et nyt pas.