Justitsministeriet lover hurtigere svar i sager om bevarelse af indfødsret

03-06-2015

Justitsministeriet vil nedbringe sagsbehandlingstiden i sager om unge udlandsdanskere, som søger om at beholde deres indfødsret (dansk statsborgerskab) og dermed bl.a. adgangen til et dansk pas. Det har ministeriet oplyst, efter at ombudsmanden har stillet en række spørgsmål om behandlingen af sager om bevarelse af indfødsret. 

Justitsministeriet har over for ombudsmanden oplyst, at ministeriet forventer at nedbringe den gennemsnitlige sagsbehandlingstid fra 14-16 måneder i 2014 til 7 måneder ved ud­gangen af 2015 i sager om unge udlandsdanskere, som ønsker at bevare deres indfødsret. Ministeriet har også taget en række andre initiativer for at rette op på sagsbehandlingen i disse sager. 

”Justitsministeriets sagsbehandlingstid var blevet så lang, at ansøgerne i en periode kunne risikere at stå uden gyldigt pas, selv om de havde fulgt ministeriets vejledning om, hvornår de skulle søge. Derfor er det selvfølgelig godt, at der nu bliver strammet op på behandlingen af disse sager”, siger Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen. 

Ombudsmanden rejste sagen, efter at foreningen Danes Worldwide henvendte sig med en række problemer, som medlemmer af foreningen havde oplevet. Det drejede sig bl.a. om, at ministeriets sagsbehandlingstid i enkelte sager havde været mere end 2 år, og at vejledningen om ansøgningstidspunktet var misvisende. Der kunne ifølge Danes Worldwide også gå op til et halvt år, inden ministeriet kvitterede for ansøgningerne, og ansøgerne kunne i denne periode ikke få oplysninger om sagens behandling. 

Ombudsmandens udtalelse kan læses her


Yderligere oplysninger:

Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52.

Kontorchef Johannes Martin Fenger, tlf. 33 43 54 23. 


FAKTA
 

Efter indfødsretslovens § 8, stk. 1, taber man sin danske indfødsret, når man fylder 22 år, hvis man er født i udlandet og aldrig har boet her i riget og ej heller har opholdt sig her under forhold, der tyder på samhørighed med Danmark, medmindre man bliver statsløs. Hvis man søger om det, inden man fylder 22 år, kan justitsministeren dog tillade, at man bevarer sin indfødsret. 

Justitsministeriet har over for ombudsmanden tilkendegivet, at ministeriet har rettet op på sagsbehandlingen på en række områder: 

  • Ministeriet har taget skridt til at nedbringe sagsbehandlingstiden til 7 måneder ved udgangen af 2015.
  • Ministeriet vejleder på hjemmesiden om, at ansøgningerne med den nuværende sagsbehandlingstid bør indgives mellem det 20. og 21. år.
  • Ministeriet har iværksat en række initiativer med henblik på at orientere borgere i udlandet om den aktuelle sagsbehandlingstid og ansøgningstidspunktet.
  • Ministeriet har rettet op på efterslæbet med oprettelse af sagerne og sender nu en kvittering ved modtagelsen af ansøgningen med oplysning om, hvornår sagen kan forventes færdigbehandlet.
  • Ministeriet har udbygget vejledningen på ministeriets hjemmeside om, hvordan sagerne afgøres.