Status i ombudsmandens sag om flygtningeannoncer

13-10-2015

Folketingets Ombudsmand bad den 18. september 2015 Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet om en udtalelse i sagen om de meget omtalte annoncer, der bl.a. har været optrykt i libanesiske aviser. 

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet udtalte sig i sagen den 2. oktober 2015. 

Ombudsmanden har i dag stillet ministeriet en række supplerende spørgsmål i sagen og har bedt om at modtage ministeriets supplerende udtalelse senest den 27. oktober 2015. 

Læs ombudsmandens brev af 18. september 2015 til ministeriet her 

Læs ministeriets svar af 2. oktober 2015 her 

Læs ombudsmandens anmodning til ministeriet om supplerende oplysninger her 


Folketingets Ombudsmand har ikke i øvrigt kommentarer til sagen på nuværende tidspunkt.