Ombudsmandens internationale arbejde i 2014

23-02-2015

Folketingets Ombudsmand har netop offentliggjort sin årlige rapport om det internationale arbejde. 

I 2014 har ombudsmanden lagt mange ressourcer i at udvikle det samarbejde med Kina, der blev påbegyndt i 2013. Han har samtidig taget de første skridt til samarbejde med Myanmar og Iran. Det fremgår også af årsrapporten, at ombudsmanden i løbet af 2014 har taget imod gæster fra en lang række lande til kortere eller længere introduktioner til den danske ombudsmandsmodel. 

”Der er fortsat stor udenlandsk interesse for den danske samfundsmodel og for ombudsmandens rolle i udviklingen af den offentlige forvaltning. Det er efter min opfattelse en vigtig opgave at kunne sprede viden om den danske model, både ved at rejse ud i verden og tage imod interesserede gæster”, siger Jørgen Steen Sørensen. 

Ombudsmanden understreger, at det internationale arbejde ikke handler om at ”eksportere en samlet pakke”, men om at indgå i en dialog, som kan give udenlandske samarbejdspartnere nye redskaber eller inspiration til f.eks. bekæmpelse af korruption og opbygning af en troværdig offentlig forvaltning. 

Ombudsmanden oplyser løbende om udvalgte besøg i udlandet eller i Danmark på sin hjemmeside. Sidste år var første gang, at ombudsmanden offentliggjorde en samlet rapport om årets aktiviteter. 

Den samlede rapport for 2014 kan læses her.

  

For yderligere oplysninger kontakt: 

Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52 

Kontorchef Jens Olsen, internationalt samarbejde, tlf. 33 13 25 12 

  

FAKTA 

Siden den danske ombudsmandsinstitution blev oprettet i 1955, har de danske ombudsmænd og deres medarbejdere arbejdet aktivt for at udbrede kendskabet til institutionen og dens formål og idegrundlag.  

Ombudsmanden modtager hvert år mange gæster fra udlandet, og ombudsmanden og hans medarbejdere deltager i forskellige former for internationalt samarbejde.  

Siden 2000 har ombudsmanden haft et fast samarbejde med Udenrigsministeriet om at yde bistand og rådgivning til etablering og styrkelse af demokratiske institutioner i andre lande.