Embedsmænd måtte ikke anvende fribilletter til private ledsagere

03-03-2015

Som offentligt ansat kan man ikke uden videre tage en privat ledsager gratis med til et arrangement, hvor man selv deltager som led i sit arbejde. Det er et af budskaberne i en udtalelse, som Folketingets Ombudsmand netop har sendt til Kulturministeriet og Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme. 

Ombudsmandens udtalelse kommer i anledning af, at embedsmænd i Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme havde modtaget fribilletter til en jubilæumsfest for DRs radiokanal P3. Embedsmændene modtog fribilletterne, fordi styrelsen havde udlejet Søfortet Trekroner, hvor DRs jubilæumsfest skulle holdes. 

Myndighederne har i udtalelser til ombudsmanden forklaret, at medarbejderne kun deltog, fordi de skulle føre tilsyn med lejekontraktens overholdelse, og for at finde nye ideer til anvendelse af Søfortet. Ombudsmanden mener derfor, at det er i orden, at de tre medarbejdere selv deltog i arrangementet. Men han fastslår, at de ikke skulle have taget private ledsagere med på fribilletter. 

”Når medarbejdernes deltagelse som i denne sag sker som led i deres arbejde, bør de ikke gratis medbringe private ledsagere. Det skaber uklarhed om formålet med medarbejdernes deltagelse, og det efterlader let indtryk af en uberettiget gave, at ledsagerne gratis deltager i et arrangement, som andre betaler for at være med til. Det er derfor efter min opfattelse i strid med et grundlæggende formål bag principperne om offentligt ansattes modtagelse af gaver – nemlig at sikre tilliden til offentligt ansatte og deres arbejde”, siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen. Ombudsmanden har samtidig noteret sig, at Kulturministeriet er enig med ham. 

Ombudsmandens udtalelse kan læses her

Tidligere nyhed om sagen

Nærmere oplysninger fås hos ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52, eller områdechef Kirsten Talevski, tlf. 33 13 25 12. 

 

FAKTA 

Spørgsmålet om offentligt ansattes modtagelse af gaver og andre fordele reguleres af almindelige forvaltningsretlige principper – og i sidste ende af straffeloven. Reglerne skal være med til at sikre, at der ikke skabes tvivl om den offentligt ansattes saglighed eller upartiskhed i forbindelse med arbejdets udførelse. Desuden skal reglerne være med til at sikre, at der ikke opstår en mere generel mistillid til de hensyn, der ligger bag den offentlige forvaltnings afgørelser og beslutninger. 

Vejledningen God adfærd i det offentlige giver retningslinjer for offentligt ansattes adgang til at modtage gaver mv. 

Af vejledningen fremgår bl.a., at det er udgangspunktet, at offentligt ansatte ikke bør modtage gaver og andre fordele fra borgere, virksomheder eller andre eksterne parter i forbindelse med deres arbejde. Ved begrebet ”gaver og andre fordele” forstås såvel fysiske ting (bøger, vin, chokolade mv.) som ikke-fysiske ting (rabatter, rejser, kurser mv.). Fælles for disse gaver og andre fordele er, at de – uanset værdi og uanset motivet bag giverens gestus – tilbydes den ansatte i kraft af hans eller hendes ansættelse i det offentlige. 

En offentligt ansat bør således som udgangspunkt undlade at tage imod en sådan gave eller fordel, hvis den har sammenhæng med den pågældendes ansættelse i det offentlige.