Ombudsmanden beder om forklaring på gratis billetter til embedsmænd

10-10-2013

Danmarks Radio fejrede for nylig radiokanalen P3’s jubilæum med en fest på Søfortet Trekroner. Ifølge Ekstra Bladet forærede Danmarks Radio et antal billetter til jubilæumsfesten til embedsmænd i Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme. Det fremgår af avisen, at billetterne blev foræret, inden aftalen med styrelsen om at leje fortet var faldet på plads. 

Folketingets Ombudsmand har den 9. oktober 2013 bedt Kulturministeriet og Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme om en udtalelse i sagen. 

”Det er vigtigt at værne om tilliden til, at ansatte i det offentlige er saglige og upartiske, når de udfører deres opgaver. Jeg har derfor besluttet at bede de relevante myndigheder om en nærmere forklaring på, hvad der er sket”, siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, der understreger, at han først forholder sig til, om alt er foregået efter reglerne, når han har set ministeriets udlægning. 

Nærmere oplysninger fås hos ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52, eller kontorchef Kirsten Talevski på tlf. 33 13 25 12. 

 

FAKTA

Ombudsmanden kan på eget initiativ iværksætte en undersøgelse eller bede en myndighed om nærmere oplysninger om en sag. Det følger af ombudsmandslovens § 17, stk. 1. Det sker ofte på baggrund af omtale i medierne. 

Spørgsmålet om offentligt ansattes modtagelse af gaver eller andre fordele reguleres af de almindelige forvaltningsretlige principper – og i sidste ende af straffeloven. Reglerne skal være med til at sikre, at der ikke skabes tvivl om den offentligt ansattes saglighed eller upartiskhed i forbindelse med arbejdets udførelse. 

Vejledningen God adfærd i det offentlige giver retningslinjer for offentligt ansattes adgang til at modtage gaver mv.