Travl start for ombudsmandens børnekontor

02-02-2013

Siden den 1. november 2012, hvor ombudsmandens børnekontor åbnede, har kontoret oprettet mere end 100 sager på baggrund af klager fra både voksne og fra børn. Børnekontoret har fået klager, henvendelser og forespørgsler pr. telefon, på mail eller pr. brev. Nogle børn og voksne har også henvendt sig ved personligt fremmøde og via chatten på børnekontorets hjemmeside.

”Vi har fra første dag haft travlt med at besvare alle de mange henvendelser. Vi er meget glade for, at omverdenen allerede har fået øje på os,” siger kontorchef Bente Mundt.

Børnekontoret skal holde øje med, at børns rettigheder respekteres, og som ventet er det primært voksne – navnlig forældre – der retter henvendelse til børnekontoret. Men i små 10 procent af sagerne er det børn og unge, der selv henvender sig til børnekontoret.

"Det er helt naturligt, at voksne og ikke mindst forældre varetager deres børns interesser, når det drejer sig om store spørgsmål som børns rettigheder. Det er vigtigt, at børnekontoret også kan nås af børn og unge, og vi er meget tilfredse med, at det er lykkedes at gøre børn og unge opmærksomme på børnekontorets eksistens. Men det helt centrale er, at vi får fat i de sager, som bidrager til at sikre børns rettigheder, uanset hvordan det så sker,” siger kontorchef Bente Mundt.

Den største del af klagerne drejer sig om anbragte børn. Det er anbragte børn selv eller deres forældre, der f.eks. klager over den institution, det opholdssted eller den plejefamilie, hvor børnene er anbragt.

Samvær med de anbragte børn er også et tema i mange klager. Både forældre, bedsteforældre og andre personer i de anbragte børns netværk klager over, at de ikke har samvær med børnene/børnebørnene, eller ikke har så meget samvær, som de kunne ønske sig. Det sker også, at børnene selv klager over ikke at have det samvær, som de ønsker sig.

 

Sager rejst på ombudsmandens initiativ

Ombudsmanden kan også rejse sager på eget initiativ, og siden den 1. november 2012 har ombudsmanden på børnekontorets område rejst 3 sager. Bl.a. en om adoptivbørns rettigheder og en om 4 teen­agepigers selvmordsforsøg i 2 sjællandske asylcentre. Begge sager er rejst på baggrund af medieomtale.

En vigtig opgave for ombudsmandens børnekontor er at tage på tilsynsbesøg, og døgnanbragte børn har fra starten haft stort fokus.  Derfor er børnekontorets første tilsynsbesøg gået til døgninstitutioner for børn og unge. Donekrogen i Jægerspris og Tippen i Varde Kommune har haft besøg af børnekontoret. Det er 2 institutioner med hver ca. 30 anbragte børn og med intern skole.

”Det kan være vanskeligt for børn og unge at finde vej til ombudsmandens børnekontor. Derfor er det vigtigt, at vi kommer ud og møder børnene og de unge der, hvor de befinder sig,” siger kontorchef Bente Mundt.  Hun understreger også vigtigheden af, at ombudsmanden ude på institutionerne får et indtryk af børnenes virkelighed i hverdagen.

Børnekontoret har endnu ikke afsluttet nogen af de rejste sager, da myndigheder typisk skal høres, og der skal skrives en udtalelse. Væsentlige udtalelser vil blive offentliggjort på ombudsmandens hjemmeside og sendt ud med nyhedsmail.

 

For yderligere oplysninger:

Kontorchef Bente Mundt, chef for ombudsmandens børnekontor, tlf. 30 92 90 97. 

 

 

FAKTA

Ombudsmanden børnekontor

Den 1. november 2012 åbnede Folketingets Ombudsmand et børnekontor, der holder øje med, at børns rettigheder respekteres ved at

- Tage imod klager, der vedrører børn. Klagerne kan komme fra børn eller voksne.

- Rejse sager på eget initiativ. Børnekontoret kan på baggrund af f.eks. omtale i medierne, der tyder på, at myndighederne ikke har fulgt lovgivning eller god forvaltningsskik over for børn, vælge at gå ind i en sag. Initiativsager kan også rejses på baggrund af oplysninger i en klagesag.

- Tage på tilsynsbesøg. Børnekontoret kan tage på besøg på både private og offentlige institutioner

- Påse overholdelse af børnekonventionen. Som særlig opgave skal børnekontoret holde øje med, at forvaltningen overholder FN’s børnekonvention og andre internationale forpligtelser til at sikre børns rettigheder.