Ombudsmanden kan ikke behandle balletdanseres klage

24-04-2013

Der blev i januar 2012 afskediget en række dansere på Den Kongelige Ballet. Ledelsen begrundede opsigelserne med krav om nedskæringer i budgettet. Balletforeningen har på vegne af nogle af de opsagte dansere klaget til ombudsmanden over forskellige omstændigheder ved afskedigelsesrunden. Ombudsmanden kan dog ikke behandle klagen, da den er afleveret for sent. 

Der er en frist på et år for at klage til ombudsmanden. Da ombudsmanden først modtog balletforeningens klage den 22. marts 2013, er han afskåret fra at behandle klagen over opsigelserne i januar 2012. 

Balletforeningen har i klagen også gjort gældende, at det var ulovligt at afskedige danserne, når seks unge aspiranter få måneder efter blev tilbudt ansættelse på kontrakt. Foreningen mener bl.a., at der er tale om ulovlig aldersdiskrimination, fordi de opsagte dansere på den måde blev skiftet ud med yngre dansere. Det er et spørgsmål, som Ligebehandlingsnævnet kan tage stilling til. Ombudsmanden kan ikke behandle en sag, der ikke først er blevet behandlet af alle øvrige relevante myndigheder. Han har derfor henvist danserne til at gå til Ligebehandlingsnævnet med denne klage.  

Læs ombudsmandens brev til Balletforeningens advokat. 

For yderligere oplysninger: 

Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52

Specialkonsulent Ulla Frederiksen, tlf. 33 13 25 12 

 

FAKTA 

En klage til ombudsmanden skal være indgivet ”inden et år efter, at forholdet er begået” (§ 13, stk. 3, i ombudsmandsloven). Ellers er klagen forældet, og ombudsmanden er afskåret fra at foretage sig noget i sagen. 

Ombudsmanden kan ikke behandle klager over forhold, der kan indbringes for en anden forvaltningsmyndighed, før denne myndighed har truffet afgørelse (§ 14 i ombudsmandsloven)