Ombudsmanden undersøger ventetid i sager om førtidspension

23-08-2013

Københavns Kommune har skrevet til 216 borgere, at de først kan forvente at modtage en afgørelse i deres sager om førtidspension i december 2013 eller januar 2014. Ifølge pressen skulle det betyde, at nogle sager får en sagsbehandlingstid på op til 14 måneder. En sag om førtidspension skal ellers som udgangspunkt afgøres senest 3 måneder efter, at sagen er overgået til behandling efter reglerne om førtidspension. 

Ombudsmanden har nu bedt Københavns Kommune om bl.a. at oplyse, hvor mange sager af denne type kommunen har under behandling, og hvor lang en sagsbehandlingstid der forventes i sagerne. Kommunen er også blevet bedt om at oplyse, om kommunen har iværksat eller forventer at iværksætte tiltag for at nedbringe sagsbehandlingstiden. 

Københavns Kommune har i pressen oplyst, at den lange sagsbehandlingstid skyldes et meget stort antal ansøgninger om førtidspension kort før årsskiftet. 

Yderligere oplysninger kan fås hos kontorchef Susanne Veiga på tlf. 33 43 54 96.

 

FAKTA 

Den 1. januar 2013 trådte der nye regler om førtidspension i kraft. De nye regler har begrænset adgangen til at få førtidspension. 

Ifølge pressen har en lang række borgere i Københavns Kom­mune søgt om førtidspension i december 2012 for at få deres sager behandlet efter de gamle regler. Det har medført en sagspukkel i kom­munen. 

Efter pensionslovens § 21 skal kommunalbestyrelsen træffe afgørelse senest 3 måneder efter tidspunktet for sagens overgang til behandling efter reglerne om førtidspension. Hvis fristen i særlige tilfælde ikke kan overholdes, skal borgeren have en redegørelse for, hvad der er årsag til den forlængede sagsbehandlingstid, og besked om, hvornår sagen forventes afgjort.