Slut med kommunes anbringelse af børn og unge på hotel

17-06-2013

Slagelse Kommune har tidligere haft en praksis, hvor kommunen i visse tilfælde har anvendt et hotel i byen som akut overnatningssted for unge mellem 15 og 18 år.  Kommunen har nu meddelt ombudsmanden, at denne praksis vil blive ændret. 

For fremtiden vil kommunen i stedet placere unge - med akut behov for en bolig - på et sted med andre unge, hvor de unge i døgndrift har mulighed for kontakt med voksne, der er uddannede socialpædagoger eller med anden professionel baggrund. 

”Det er vigtigt for børn og unge, som pludselig står uden tag over hovedet, at de får et sted at være. Men denne sag understreger, at de ikke bare kan placeres hvor som helst. Jeg er derfor tilfreds med, at Slagelse Kommune fremover vil placere de nævnte unge på et sted, hvor de døgnet rundt har adgang til voksne med den rigtige baggrund,” siger Jørgen Steen Sørensen. 

Da kommunen nu har meddelt, at det er slut med at placere børn og unge på hotel, lukker ombudsmanden sagen. 

Ombudsmanden gik ind i sagen, da det stod i en avisartikel, at Slagelse Kommune skulle have anbragt en dreng på 14 år på et hotel i tre uger, men netop denne anbringelse har ikke har fundet sted, siger kommunen. 

Se ombudsmandens udtalelse her.

 

For yderligere oplysninger kontakt: 

Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52 

Kontorchef Bente Mundt, ombudsmandens børnekontor, tlf. 33 13 25 12