Ombudsmandens rolle i evaluering af ny offentlighedslov

30-04-2013

I anledning af det supplement til politisk aftale af 3. oktober 2012 mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov, som i dag er offentliggjort, udtaler Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen:

”Jeg har noteret mig den supplerende aftale, som i dag er offentliggjort.

Det har i den forbindelse i pressen været fremme, at ombudsmanden skal evaluere den nye offentlighedslov.

Efter aftalen skal ombudsmanden imidlertid alene redegøre for, om myndighedernes praksis er i overensstemmelse med visse bestemmelser i den nye lov (den såkaldte ministerbetjeningsregel og den såkaldte folketingspolitikerregel). Redegørelsen skal afgives på baggrund af de sager, som ombudsmanden har behandlet i de første tre år efter den nye lovs ikrafttræden.

Aftalen lægger således efter min opfattelse ikke op til, at ombudsmanden skal evaluere loven, herunder dens hensigtsmæssighed. Dette finder jeg anledning til at understrege.”

Se supplement til politisk aftale

 

For yderligere oplysninger kontakt:

Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52