Børn strandet på overbelagt akutinstitution

30-07-2013

Over 2 år på akutinstitution uden nogen afklaring. Det har været virkeligheden for nogle af de mest udsatte børn i Esbjerg Kommune, hvor kommunens akutinstitution har været overbelagt i en længere periode. Oplysningerne kom frem for nylig, da Folketingets Ombudsmand var på tilsynsbesøg på akutinstitutionen. 

Esbjerg Kommune har efterfølgende sørget for, at de børn, som havde opholdt sig på akutinstitutionen fra 1 år op til 2 ½ år, har fået et varigt tilbud. Folketingets Ombudsmand indleder nu en undersøgelse af, hvorfor nogle af børnene dels blev anbragt akut, dels har været så længe på akutinstitutionen. Han beder også Esbjerg Kommune svare på, hvor længe et barn højst bør opholde sig på en akutinstitution. 

”Det er meget bekymrende, at børn er på en akutinstitution i op til 2 ½ år. I den periode lever disse i forvejen stærkt udsatte børn i en venteposition, hvor væsentlige beslutninger om deres fremtid ikke bliver truffet,” siger Jørgen Steen Sørensen. 

Ombudsmanden har også bedt Esbjerg Kommune om at kommentere oplysninger om, at der i flere år har været overbelægning på institutionen, og redegøre for, om kommunen har taget initiativer til fremover at undgå overbelægning. 

Ombudsmanden besøgte Nordstjernen i april. Det var tilfældigt, at det netop blev Børnecenter Døgn, som Nordstjernen er en del af, hvor ombudsmanden kom på besøg. Det havde ingen sammenhæng med Ankestyrelsens stærkt kritiske rapport om sagsbehandlingen på børneområdet i Esbjerg Kommune. 

For yderligere oplysninger: 

Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52 

 

FAKTA 

Nordstjernen er en akut- og observationsafdeling i Esbjerg Kommune. Der er plads til 8 børn primært i alderen 6-12 år. Målgruppen er omsorgssvigtede børn med svære problemer på grund af en opvækst i en belastet familie. Børnene er blevet fjernet akut fra deres familie og opholder sig på institutionen, indtil der findes en varig løsning. Nordstjernens kerneydelse er at udarbejde socialpædagogiske observationer. Observationsperioden er ca. 3 måneder.