Bedre information i børnevisumsager

20-11-2013

Udlændingemyndighederne vil fremover udtrykkeligt oplyse, at en afgørelse om såkaldt visumkarens ikke gælder for medfølgende mindreårige børn. Det er resultatet af en sag, hvor et 11 måneder gammelt barn ved en fejl fik visum­karens. 

Når en udlænding overskrider sit visums gyldighedsperiode, vil det normalt føre til visumkarens. Det betyder, at udlændingen som udgangspunkt ikke vil kunne få visum igen i en årrække. 

I den sag, som ombudsmanden har undersøgt, havde en mor fra Kosovo i 2010 født et barn under et visumophold her i landet, hvor barnets far bor. Hun udrejste imidlertid for sent ud af Danmark, i forhold til hvornår hendes visum udløb. I ministeriets afgørelse fra 2011 fik moderen derfor afslag på nyt visum og visumkarens, så hun som udgangspunkt ikke kunne få visum i 5 år. Ved en fejl fik barnet også visumkarens. Ministeriet har beklaget og rettet fejlen, efter at ombudsmanden gik ind i sagen. Det betyder, at barnet alligevel kan komme til Danmark for f.eks. at besøge sin far. 

”Sagen viser, at barnet har selvstændige rettigheder, også på visumområdet.  Jeg er derfor meget tilfreds med, at udlændingemyndighederne fremover tyde­­­ligt vil gøre opmærksom på børns retsstilling i sager om visumkarens,” siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen. 

 

FAKTA 

Når der ansøges om visum til mindreårige børn, med henblik på at de kan rejse sammen med en forælder, bedømmes det som udgangspunkt alene, om forælderen kan få visum. Får forælderen visum, vil barnet normalt få visum uden videre. Det er tilsvarende udgangspunktet, at barnet får afslag på visum, hvis forælderen får afslag på visum. 

Udlændingemyndighederne pålægger normalt ikke mindreårige børn, der rejser med en forælder, visumkarens, som følge af at forælderen ikke har overholdt et tidligere visum. 

Du kan læse ombudsmandens udtalelse her.

 

Yderligere oplysninger:

Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52

Kontorchef Johannes Martin Fenger, tlf. 33 13 25 12