Alvorlig kritik af Skatteministeriet i anledning af særlig rådgivers adfærd

04-06-2013

I en ny udtalelse fra Folketingets Ombudsmand kalder ombudsmanden Skatteministeriets håndtering af en henvendelse fra en journalist for ”fuldstændig uacceptabel”. Henvendelsen blev behandlet af en særlig rådgiver i Skatteministeriet. 

Jyllands-Posten bad i en e-mail i januar 2013 Skatteministeriet om at få hele SKAT’s Produktionsplan for 2013. Skatteministeriet overvejede imidlertid på det tidspunkt at opdele produktionsplanen, så udvalgte medier kunne få dele af planen før andre (”slicing”). Journalisten skrev herefter, at Skatteministeriet kunne forvente at ”få en ombudsmandssag på halsen”, hvis han ikke fik hele planen hurtigst muligt. Journalisten søgte altså aktindsigt. 

Det fik Skatteministeriets særlige rådgiver til at ringe journalisten op. Den særlige rådgiver sagde bl.a., at journalistens e-mail havde ”provokeret ham stærkt”, og at han oplevede det som ”meget aggressivt” at blive ”truet” med en ombudsmandssag. Han talte også om sit (gode) samarbejde med andre medier, og han brugte ord, der nærliggende kunne efterlade det indtryk, at journalistens e-mail kunne få betydning for det fremtidige samarbejde mellem Skatteministeriet og journalisten. Journalisten optog samtalen og sendte lydfilen og en klage til ombudsmanden. 

Journalisten fik aldrig svar på, om han kunne få aktindsigt i produktionsplanen. 

”Der er tale om en fuldstændig uacceptabel adfærd over for en journalist, der bruger sin ret til at søge aktindsigt og varsler brug af sin ret til at klage til Folketingets Ombudsmand. En særlig rådgiver i et ministerium er grundlæggende en embedsmand, der skal følge reglerne for den offentlige forvaltning. Der synes i denne sag at være tale om en meget bekymrende mangel på forståelse for, hvad der i en sådan situation er – og navnlig ikke er – en særlig rådgivers rolle og opgave,” siger Jørgen Steen Sørensen, der understreger, at kritikken, som i alle ombudsmandssager, er rettet mod ministeriet. 

Ombudsmanden har underrettet Folketingets Retsudvalg, skatteministeren og Folketingets Skatteudvalg om sagen. Det er sket med henvisning til ombudsmandslovens § 24 om fejl og forsømmelser af større betydning. Han har ligeledes bedt Skatteministeriet oplyse, hvilke generelle tiltag hans udtalelse giver anledning til. 

Se ombudsmandens udtalelse her

For yderligere oplysninger: Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen 20 33 97 52. 

 

FAKTA: 

De retlige rammer for ministrenes særlige rådgivere er nærmere beskrevet i: 

  • Betænkning nr. 1443/2004 om embedsmænds rådgivning og bistand
  • Rigsrevisionens beretning 02/2009 om brugen af særlige rådgivere
  • Betænkning nr. 1537/2013 om ministrenes særlige rådgivere – et serviceeftersyn (afgivet den 23. maj 2013) 

 

Sagen kort: 

8. januar 2013: Skatteministeriet besvarede en forespørgsel fra Jyllands-Posten om at få SKAT’s Produktionsplan for 2013 som ”solohistorie” samt eventuelt få interview med skatteministeren. Ministeriet skrev, at planen ikke ville blive givet som ”solohistorie” til et enkelt medie, men at planen ville blive delt op. Det sidste skete imidlertid ikke, se nedenfor. 

9. januar 2013: Journalisten skrev tilbage til ministeriet, at han mente, at ’slicing’ (opdeling af politiske initiativer i flere dele med henblik på udlevering som ”solohistorier” til flere forskellige medier) af produktionsplanen var en ulovlig fremgangsmåde, og at ministeriet derfor kunne forvente ”at få en ombudsmandssag på halsen”, hvis han ikke fik hele produktionsplanen hurtigst muligt. Journalisten bad herved om aktindsigt i hele produktionsplanen. 

10. januar 2013: Skatteministeriets særlige rådgiver ringede journalisten op. Ombudsmanden har skrevet samtalen ned. Den fremgår af ombudsmandens udtalelse.  

Journalisten fik aldrig svar på sin anmodning om aktindsigt. 

1. februar 2013: Journalisten klagede til Folketingets Ombudsmand. 

6. februar 2013: SKAT’s Produktionsplan for 2013 blev i sin helhed offentliggjort.