Ny handicapredegørelse fra Folketingets Ombudsmand

17-09-2013

Folketingets Ombudsmand har netop offentliggjort sin årlige redegørelse på handicapområdet.

Folketingets Ombudsmand har en særlig forpligtelse til at overvåge ligebehandlingen af mennesker med handicap. Hvert år udsender Folketingets Ombudsmand en redegørelse om arbejdet på området i det forgangne år.

I redegørelsen kan man bl.a. læse om en række initiativer, der tages på området af de enkelte ministerier og andre myndigheder. Redegørelsen er opbygget sådan, at myndighedernes initiativer knyttes til de enkelte bestemmelser i FN’s konvention om rettigheder for mennesker med handicap. Desuden indeholder redegørelsen en gennemgang af sager på området, som Folketingets Ombudsmand har beskæftiget sig med i 2012.

Yderligere oplysninger kan fås hos afdelingschef Morten Engberg eller konsulent Lennart Frandsen, tlf. 33 13 25 12.