Ombudsmanden tager på flere tilsynsbesøg

22-01-2013

Folketingets Ombudsmand tager ikke kun imod klager, men er i stigende grad ude i landet på tilsynsbesøg. Med en ny specialiseret tilsynsafdeling har ombudsmanden netop samlet størstedelen af sine tilsynsaktiviteter.

”De mest udsatte i samfundet er af naturlige årsager ofte dem, der har mest behov for hjælp. Men desværre også tit dem, der har færrest ressourcer til at klage. Vores tilsynsbesøg skal være med til at sikre, at også de mest udsatte bliver behandlet efter reglerne,” siger Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen. Han understreger, at kommuner og andre tilsynsmyndigheder fører det primære tilsyn med institutioner på området.

”Hos ombudsmanden er vi en slags juridiske bagstoppere. Vi fokuserer på, om menneskers rettigheder bliver overholdt, og vi er især opmærksomme på generelle systemfejl,” siger ombudsmanden, der lægger vægt på, at tilsynene har et konstruktivt og fremadrettet sigte. 

 

Fokus på misbrug og vold i 2013

For at styrke området valgte ombudsmanden for nylig at samle de fleste tilsynsaktiviteter i en ny specialiseret afdeling. Samtidig er der gennemført en generel modernisering af ombudsmandens arbejdsmetoder på området med det sigte at gøre tilsynsvirksomheden mere effektiv og fokuseret.

”Det er ikke et mål i sig selv at nå ud på så mange institutioner som muligt. Vi er bagstoppere og skal bruge vores tid rationelt. Vi skal opdage de generelle problemer, hvor menneskers rettigheder er under pres,” siger ombudsmanden og nævner som eksempel, at ombudsmanden har valgt misbrugsbehandling og forebyggelse af vold mellem indsatte/beboere som særlige temaer i 2013. 

 
Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen, har skrevet en kronik om ombudsmandens større fokus på tilsynsbesøg. Kronikken ”Ombudsmanden og de udsatte” er bragt i Morgenavisen Jyllands-Posten mandag den 21. januar 2013 og kan læses her.
 
Folketingets Ombudsmand har netop udarbejdet en samlet rapport om ombudsmandens tilsynsbesøg. Rapporten er sendt til Folketinget den 15. januar 2013. 


For yderligere oplysninger kontakt:

Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen, tlf. 33 43 54 02
(tlf. 20 33 97 52).

Afdelingschef Morten Engberg, tlf. 33 13 25 12.

 

FAKTA

Folketingets Ombudsmand har taget på tilsynsbesøg siden sin etablering i 1955. I begyndelsen typisk i fængsler og andre institutioner, hvor borgere er frihedsberøvede. I de senere år er antallet af tilsynsbesøg vokset betragteligt, samtidig med at ombudsmanden har fået ansvaret for at følge stadig flere områder: Bl.a. ligebehandling af mennesker med handicap og udsendelse af udlændinge.

I 2007 fik ombudsmanden ansvaret for at overvåge, at danske myndigheder lever op til FN’s såkaldte OPCAT-protokol, som skal beskytte borgere mod nedværdigende behandling. Opgaven har betydet en kraftig stigning i antallet af tilsyn.

I november 2012 oprettede ombudsmanden – efter en ændring af ombudsmandsloven – et børnekontor, der bl.a. har stort fokus på tilsyn med institutioner for børn og unge. Ombudsmandens Børnekontor har været på sine første tilsyn.