Folketingets Ombudsmand indgår aftale med kinesiske myndigheder

26-06-2013

Folketingets Ombudsmand har netop indgået en aftale om at samarbejde med to kinesiske ministerier om, hvordan forvaltningskulturen kan udvikles. 

”Det er meget spændende, og vi håber igennem samarbejde med vores kinesiske partnere at kunne bidrage til udvikling af deres forvaltning, også med sigte på bekæmpelse af korruption,” siger Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen. Han er netop vendt hjem efter et tre dages besøg i Kina med to medarbejdere. Med sig hjem har han underskrevne samarbejdsaftaler med Ministry of Supervision og State Bureau for Letters and Calls, som henholdsvis har ansvaret for tilsynet med offentlige myndigheder og for at modtage klager og forslag fra borgerne. 

”Jeg vil gerne understrege, at vi ikke skal eksportere den danske ombudsmandsmodel til Kina. Den kinesiske model er meget anderledes end den danske, så det kan ikke lade sig gøre. Men vi har aftalt at samarbejde om at afholde seminarer og workshops og om at udvikle standarder for kinesiske embedsmænd,” siger Jørgen Steen Sørensen.

 

Bred samarbejdsaftale

Aftalen er kommet i stand som resultat af løbende kontakter igennem en cirka tiårig periode. I efteråret 2012 besøgte en kinesisk delegation igen Danmark. Det førte til det netop overståede besøg i Kina, hvor Folketingets Ombudsmand har afholdt en række møder med både højtstående embedsmænd og politikere. 

”Kineserne lægger ikke skjul på, at de vil bekæmpe korruptionen i landet. Og de er nysgerrige efter at høre, hvordan vi vedligeholder den høje embedsmandsetik, som vi har i Danmark, og som jo langt hen ad vejen er forklaringen på, at vi stort set ikke kender til korruption. Vi kan ikke fortælle dem, hvad de skal gøre. Men vi kan indgå i en dialog og forklare, hvad vi selv gjort,” siger Jørgen Steen Sørensen. 

Under sit besøg i Kina besøgte ombudsmanden bl.a. to store uddannelsesinstitutioner for embedsmænd. Han holdt på den ene af dem, China Academy of Discipline, Inspection and Supervision, en forelæsning om den skandinaviske ombudsmandsmodel og om den danske ombudsmandsinstitutions opgaver og arbejdsmetoder. 

Samarbejdsaftalen er bredt formuleret, og i den kommende tid begynder institutionerne at planlægge det videre samarbejde, herunder fastlægge de præcise temaer for samarbejdet og tidsplanerne.  

”Jeg håber på et tæt og konstruktivt samarbejde i de kommende år til gavn for alle parter,” siger Jørgen Steen Sørensen. 

 

For yderligere oplysninger kontakt: 

Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52 

Kontorchef Jens Olsen, internationalt samarbejde, tlf. 33 13 25 12 

 

FAKTA 

Siden den danske ombudsmandsinstitution blev oprettet i 1955, har de danske ombudsmænd og deres medarbejdere arbejdet meget aktivt for at udbrede kendskabet til institutionen og dens formål og idegrundlag. 

Ombudsmanden åbner hvert år dørene for mange gæster fra udlandet, og ombudsmanden og hans medarbejdere deltager i flere forskellige former for internationalt samarbejde. 

Siden 2000 har ombudsmanden haft et fast samarbejde med Udenrigsministeriet om at yde bistand og rådgivning til etablering og styrkelse af demokratiske institutioner i verdens fattigste lande.