Ombudsmanden rejser sag om forholdene for psykiatriske patienter på sygehus i Holstebro

06-11-2013

Folketingets Ombudsmand har netop stillet Region Midtjylland en række spørgsmål om forholdene for de psykiatriske patienter på Regionshospitalet Holstebro. Det sker på baggrund af en artikel i Dagbladet Holstebro-Struer, hvoraf det fremgår, at sygehuset med kort varsel skulle rumme retspsykiatriske patienter. 

”Det er naturligvis centralt, at både patienter og ansatte kan føle sig sikre på et sygehus. Derfor har jeg besluttet at undersøge, om de nødvendige hensyn var taget, før sygehuset modtog retspsykiatriske patienter”, siger Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen. Han understreger, at han ikke konkluderer noget, før han har modtaget regionens svar. 

Ombudsmanden har bedt regionen om at redegøre for beslutningsprocessen op til modtagelsen af den nye patientgruppe. Han har også spurgt, om der blev iværksat foranstaltninger, før den første retspsykiatriske patient blev overført til sygehuset. 

Forholdene på psykiatriske afdelinger er netop udpeget som et af to hovedtemaer for ombudsmandens tilsynsbesøg i 2014. Det sker bl.a. på baggrund af en ny rapport fra regeringens udvalg om psykiatri. Her fremgår det, at det samlede antal indlæggelser af retspsykiatriske patienter er steget fra knap 1.400 i 2001 til næsten 4.300 i 2011. 

 

Nærmere oplysninger fås hos ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52, eller konsulent Erik Dorph Sørensen på tlf. 33 13 25 12. 

 

FAKTA 

Ombudsmanden kan på eget initiativ iværksætte en undersøgelse eller bede en myndighed om nærmere oplysninger om en sag. Det fremgår af ombudsmandslovens § 17, stk. 1. Det sker ofte på baggrund af omtale i medierne. 

Ombudsmanden har endvidere til opgave at føre tilsyn med institutioner, hvor frihedsberøvede personer er anbragt. Det følger af ombudsmandslovens § 18. Der kan f.eks. være tale om retspsykiatriske patienter.