Ombudsmanden sender beboeres metroklage videre til Natur- og Miljøklagenævnet

11-09-2013

Beboerne omkring Marmorkirken i København har bedt ombudsmanden undersøge, hvorfor Natur- og Miljøklagenævnet afviste at behandle deres klage over manglende miljøvurdering i forbindelse med udvidelsen af arbejdstiden på metrobyggeriet. Nævnet sendte klagen videre til Transportministeriet. 

Natur- og Miljøklagenævnet har ikke i sin afgørelse taget nærmere stilling til de synspunkter, som beboerne nu har gjort gældende for ombudsmanden. 

Ombudsmanden har derfor besluttet at sende beboernes klage til Natur-og Miljøklagenævnet, således at nævnet kan give beboerne en uddybende forklaring. 

”Beboerne kan ikke forstå, at Natur-og Miljøklagenævnet afviste deres klage. Derfor mener jeg, at det er rigtigst, at nævnet får lejlighed til at svare beboerne direkte. Hvis beboerne herefter fortsat er utilfredse, har de mulighed for at henvende sig til mig igen,” siger Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen, der samtidig har bedt om at blive underrettet om nævnets svar. 

Beboerne mener bl.a., at Transportministeriet er inhabilt, når det skal behandle klager over metrobyggeriet. I sidste uge fremgik det af Dagbladet Politiken, at ministeriet vil overveje spørgsmålet om inhabilitet, herunder drøfte det med Justitsministeriet. Ombudsmanden har derfor også sendt beboernes klage til Transportministeriet, så deres synspunkter kan indgå i ministeriets videre behandling af spørgsmålet. 

Ombudsmandens brev til beboerforeningernes repræsentant kan læses her. 

For yderligere oplysninger: 

Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52

Kontorchef Kirsten Talevski, tlf. 33 13 25 12

 

FAKTA 

Det fremgår af Metroselskabets hjemmeside, at Metroselskabet er et interessentskab og ejes af Københavns Kommune (50,0 procent andel), staten ved Transportministeriet (41,7 procent andel) og Frederiksberg Kommune (8,3 procent andel).