Ombudsmanden ind i sag om offentliggørelse af lægefejl

23-04-2013

Hvor længe efter, at en læge eller en anden sundhedsperson har fået kritik, skal sundhedspersonen tåle, at kritikken er offentlig? Det er essensen af spørgsmål, som Folketingets Ombudsmand netop har stillet myndighederne. 

Hvis en sundhedsperson har begået alvorligere eller gentagne fejl og får kritik af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, er kritikken offentlig i to år. Men ifølge Lægeforeningen kan kritikken i nogle tilfælde være offentlig tilgængelig i lang tid efter, at der er gået to år, fra kritikken er givet. Det skyldes, at der kan gå måneder, før myndighederne offentliggør kritikken. 

Ombudsmandens undersøgelse kommer efter en henvendelse fra Lægeforeningen. Ifølge en artikel i Ugeskrift for Læger er der gået op til halvandet år, før Sundhedsvæsenets Disciplinærnævns kritik af en læge blev offentliggjort. Lægens fejl er dermed offentlig i op til tre og et halvt år efter afgørelsen. 

Ombudsmandens brev til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn kan læses her.

 

For yderligere oplysninger kontakt: 

Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52 

Specialkonsulent Jørgen Hejstvig-Larsen, tlf. 33 13 25 12