Ombudsmanden går ind i sag om usund mad på sikret afdeling

19-02-2013

Flere medier har beskrevet, at der på Sikringsafdelingen i Nykøbing Sjælland, som hører under Region Sjælland, er indført begrænsninger i patienternes frie valg af mad, slik og sodavand.

Folketingets Ombudsmand har på baggrund af omtalen besluttet at tage sagen op til behandling på eget initiativ.

Folketingets Ombudsmand har derfor bedt Region Sjælland om at redegøre for baggrunden for og indholdet af de indførte begrænsninger i patienternes frie valg af mad, slik og sodavand. Derudover har ombudsmanden bedt Region Sjælland redegøre for, hvilke overvejelser, herunder retlige, regionen har gjort sig forud for indførelsen af begrænsningerne.

Folketingets § 71-tilsyn har i øvrigt bedt om ombudsmandens eventuelle kommentarer, efter at § 71-tilsynet var på besøg på Sikringsafdelingen den 24. august 2012.

For yderligere oplysninger kontakt:

Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, tlf. 33 43 54 02
(tlf. 20 33 97 52).

Afdelingschef Morten Engberg, tlf. 33 13 25 12.    

 

FAKTA

Ombudsmanden kan på eget initiativ iværksætte en undersøgelse eller bede en myndighed om nærmere oplysninger om en sag. Det følger af ombudsmandslovens § 17, stk. 1. Det sker ofte på baggrund af omtale i medierne.