Ombudsmanden ser på adoptivbørns rettigheder

03-12-2012

Folketingets Ombudsmand har netop rejst spørgsmål om adoptivbørns ret til at være i kontakt med deres biologiske forældre.
Ombudsmanden har også besluttet at følge sagen om forholdene på det etiopiske børnehjem Enat Alem. 

Børnehjemmet Enat Alem blev omtalt i dokumentarudsendelsen Adoptionens Pris, der blev sendt på TV2 i sidste uge, og som har ført til omtale i en række medier. Udsendelsen følger et dansk pars adoption af et søskendepar fra Etiopien. 

Folketingets Ombudsmand har den 28. november 2012 bedt Ankestyrelsens Familieretsafdeling om resultatet af den undersøgelse, som Ankestyrelsen har iværksat af forholdene på børnehjemmet Enat Alem. Ombudsmanden har også bedt om at blive underrettet om de eventuelle tiltag, som Ankestyrelsen måtte iværksætte på baggrund af artiklerne. 

Derudover har ombudsmanden bedt Ankestyrelsen om at redegøre for, hvilke regler der gælder for adoptivforældres ret til at regulere et adoptivbarns kontakt til de biologiske forældre i de tilfælde, hvor adoptivbarnet er blevet adopteret i så sen en alder, at det har haft et egentligt familieliv med sine biologiske forældre. Ombudsmanden har endvidere bedt Ankestyrelsen om at redegøre for, om adoptivforældres ret til at regulere deres adoptivbarns kontakt til dets biologiske forældre påvirkes eller ændres, hvis adoptivbarnet bliver anbragt uden for hjemmet. Ombudsmanden har bedt Ankestyrelsen om at vurdere spørgsmålet i lyset af barnets rettigheder efter Børnekonventionen og Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8.

Se brev til Ankestyrelsen. 

Nærmere oplysninger fås hos ombudsmand Jørgen Steen Sørensen,
tlf. 20 33 97 52.

 

Folketinget besluttede kort før sommerferien 2012, at Folketingets Ombudsmand skal åbne et børnekontor, som har særligt fokus på børns rettigheder. Ombudsmandens Børnekontor kan tage imod klager, der vedrører børn, selv tage sager op, tage på tilsynsbesøg i institutioner med børn, og endelig skal børnekontoret også holde øje med, om FN’s børnekonvention og andre internationale forpligtelser til at sikre børns rettigheder bliver overholdt i Danmark. Kontoret blev åbnet 1. november 2012.