Kronik: Sidste led i borgernes retssikkerhed

27-04-2012

Folketingets Ombudsmand skal på en og samme tid være forvaltningens "onde ånd og gode fe". 

Det skriver Jørgen Steen Sørensen, der tiltrådte som ombudsmand for tre måneder siden, i en kronik i Politiken i dag.

Kronikken bærer overskriften Sidste led i borgernes retssikkerhed og kan læses her.

 

Folketingets Ombudsmand er jurist og valgt af Folketinget til at behandle klager over offentlige myndigheder. Ombudsmanden kan kritisere og anbefale myndigheder at ændre deres afgørelser. Hvert år får ombudsmanden mellem 4.000 og 5.000 klager fra borgere, der mener, at en myndighed har begået fejl. En typisk fejl kan være en kommune eller anden myndighed, der har været for længe om at svare på et brev eller truffet en forkert afgørelse. Ombudsmanden tager også selv sager op, for eksempel efter omtale i en avis, ligesom han ofte er på inspektion i blandt andet fængsler og psykiatriske afdelinger. Cirka 90 medarbejdere er ansat ved Folketingets Ombudsmand.