Ombudsmand: Regionsrådsformands udtalelse begrænser ikke sygeplejerskers ytringsfrihed

09-05-2012

Ombudsmanden indleder ikke undersøgelse på baggrund af en klage fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Sjælland. 

Sygeplejerskerne mener, at regionsrådsformanden i Region Sjælland har krænket deres ytringsfrihed igennem udtalelser i pressen. Det mener Folketingets Ombudsmand ikke er tilfældet. Derfor tager han ikke sagen op, skriver han i et svar til Dansk Sygeplejeråd. 

Sygeplejerskerne klagede til Folketingets Ombudsmand over en udtalelse fremsat af regionsrådsformanden i et avisinterview om sygeplejerskenormeringerne på Nykøbing F. Sygehus og normeringernes eventuelle betydning for dødelighedsstatistikken. Regionsrådsformanden blev i artiklen citeret for at udtale: 

”Det er et fælles ansvar for personale og politikere, og jeg vil stærkt opfordre til, at vi samarbejder om at få de dødelighedstal ned i stedet for at diskutere dem i pressen”. 

Det var sygeplejerådets vurdering, at udtalelsen reelt begrænsede sygeplejerskernes ytringsfrihed. 

Ombudsmanden har i en række sager kritiseret offentlige myndigheder, hvis de mere eller mindre direkte forsøger at begrænse offentligt ansattes ret til at udtale sig offentligt.  Offentligt ansatte har en vidtgående ret til at udtale sig – også om forhold, der vedrører deres egen arbejdsplads. Men ombudsmanden har også tidligere bl.a. udtalt, at det som udgangspunkt er i orden, at ledelsen på en offentlig arbejdsplads generelt udtrykker håb eller forventninger om, at de ansatte benytter interne systemer til at fremføre kritikken. 

”Der er ingen tvivl om, at offentligt ansatte i Danmark har en vidtgående ytringsfrihed, der ikke kan begrænses af arbejdsgiverne. Den foreliggende sag ændrer ikke ved dette. Men der skal selvfølgelig også være et spillerum for offentlige chefer til at markere deres ledelsesmæssige holdninger til, hvordan spørgsmål på arbejdspladsen bedst håndteres,” siger Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen. ”Det kan være vanskeligt at sætte en præcis grænse, men som jeg læser regionsrådsformandens udtalelse, opfordrer han blot sygeplejerskerne til at tage sagen op internt i regionen og ikke i pressen. Jeg mener ikke, at den opfordring er ulovlig,”  fortsætter ombudsmanden. Han peger også på, at regionsrådsformanden efterfølgende over for Dansk Sygeplejeråd udtrykkeligt har anført, at ytringsfrihed er en grundfæstet rettighed for ansatte i offentlige virksomheder. 

Justitsministeriet har udarbejdet en vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed. Vejledningen kan læses her

Ombudsmandens brev til Dansk Sygeplejeråd kan læses her

Yderligere informationer kan fås hos Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen på tlf. 33 13 25 12 eller 20 44 90 93, eller hos kontorchef Morten Engberg på tlf. 33 13 25 12.

 

 

Folketingets Ombudsmand er jurist og valgt af Folketinget til at behandle klager over offentlige myndigheder. Ombudsmanden kan kritisere og anbefale myndigheder at ændre deres afgørelser. Hvert år får ombudsmanden mellem 4.000 og 5.000 klager fra borgere, der mener, at en myndighed har begået fejl. En typisk fejl kan være en kommune eller anden myndighed, der har været for længe om at svare på et brev eller truffet en forkert afgørelse. Ombudsmanden tager også selv sager op, for eksempel efter omtale i en avis, ligesom han ofte er på inspektion i blandt andet fængsler og psykiatriske afdelinger. Cirka 90 medarbejdere er ansat ved Folketingets Ombudsmand.