Ombudsmanden følger med i sag fra Vallensbæk

02-10-2012

Kommunaldirektøren i Vallensbæk Kommune har, ifølge flere medier, beskrevet, hvordan kommunens borgmester i en række tilfælde angiveligt skulle have misbrugt sin position. Kommunaldirektørens kritik er samlet i et notat, som fagforeningen DJØF har sendt til Statsforvaltningen Hovedstaden. 

Det fremgår af pressens omtale, at kommunen har iværksat en undersøgelse, og at statsforvaltningen har bedt kommunen om en udtalelse om de kritikpunkter, som kommunaldirektøren har fremsat. 

Folketingets Ombudsmand har den 1. oktober 2012 bedt statsforvaltningen om løbende at underrette ham om sagen. 

”Det er alvorlige anklager, der er fremsat. Jeg har derfor besluttet at følge sagen. Jeg sætter dog ikke en egentlig undersøgelse i gang samtidig med, at de relevante myndigheder selv undersøger sagen”, siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen. 
 

Nærmere oplysninger fås hos ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52, eller specialkonsulent Ulla Frederiksen, tlf. 33 13 25 12. 
 

FAKTA
Ombudsmanden kan på eget initiativ iværksætte en undersøgelse eller bede en myndighed om nærmere oplysninger om en sag. Det følger af ombudsmandslovens § 17, stk. 1. Det sker ofte på baggrund af omtale i medierne.  

 

Folketingets Ombudsmand er jurist og valgt af Folketinget til at behandle klager over offentlige myndigheder. Ombudsmanden kan kritisere og anbefale myndigheder at ændre deres afgørelser. Hvert år får ombudsmanden mellem 4.000 og 5.000 klager fra borgere, der mener, at en myndighed har begået fejl. En typisk fejl kan være en kommune eller anden myndighed, der har været for længe om at svare på et brev eller truffet en forkert afgørelse. Ombudsmanden tager også selv sager op, for eksempel efter omtale i en avis, ligesom han ofte er på inspektion i blandt andet fængsler og psykiatriske afdelinger. Cirka 90 medarbejdere er ansat hos Folketingets Ombudsmand.