Museum skabte usikkerhed om ytringsfrihed

18-09-2012

En medarbejder på Tøjhusmuseet i København skrev i foråret et debatindlæg i Politiken, hvor hun kritiserede, at danske museer fokuserer for meget på oplevelser frem for forskning. Det fik den daværende ledelse til at indkalde medarbejderen til en samtale om hendes loyalitet. Men den fremgangsmåde er ikke i overensstemmelse med principperne om offentligt ansattes ytringsfrihed, konkluderer Folketingets Ombudsmand. 

"Offentligt ansatte har som den klare hovedregel fuld ret til at ytre sig i f.eks. debatindlæg, også om deres eget fagområde. Indkaldelsen af medarbejderen til en samtale om hendes loyalitet kunne skabe usikkerhed hos hende og museets øvrige ansatte om deres ret til at ytre sig. Indkaldelsen var derfor i strid med reglerne om offentligt ansattes ytringsfrihed," siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen. 

I strid med anbefaling fra Justitsministeriet
Ombudsmanden gik ind i sagen efter, at den havde været omtalt i Politiken i maj i år. I august beklagede Statens Forsvarshistoriske Museum, som Tøjhusmuseet hører under, over for ombudsmanden, at medarbejderen blev indkaldt til samtalen. Museet udtalte samtidig, at det samlede forløb kunne give medarbejderen det indtryk, at museet misbilligede hendes ytringer i debatindlægget, hvilket museet ikke havde anledning til. 

Ombudsmanden har nu skrevet til Statens Forsvarshistoriske Museum, at han er enig i, at der er grund til at beklage samtalen. Ombudsmanden skriver, at der skal være saglige grunde til, at en offentlig myndighed retter henvendelse til en borger, herunder en ansat, og at der er grund til at fremhæve dette krav i sager om offentligt ansattes ytringsfrihed. 

Videre skriver ombudsmanden, at det at skabe usikkerhed om de ansattes ytringsfrihed er i strid med en direkte anbefaling i Justitsministeriets ”Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed”. Justitsministeriet anbefaler, at debat og åbenhed fremmes internt på den enkelte arbejdsplads, og at man i øvrigt søger at skabe de rette vilkår for en konstruktiv debat om arbejdspladsens forhold. 

Brevet fra ombudsmanden til Statens Forsvarshistoriske Museum kan i anonymiseret form læses her

Ombudsmanden har i en række sager udtalt sig om offentligt ansattes ytringsfrihed. Se f.eks. den tidligere nyhed af 29. maj 2012 om sagen, hvor der er links til relevante sager og til Justitsministeriets vejledning.  

Yderligere oplysninger fås hos ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52, eller kontorchef Morten Engberg, tlf. 33 13 25 12. 

 

Folketingets Ombudsmand er jurist og valgt af Folketinget til at behandle klager over offentlige myndigheder. Ombudsmanden kan kritisere og anbefale myndigheder at ændre deres afgørelser. Hvert år får ombudsmanden mellem 4.000 og 5.000 klager fra borgere, der mener, at en myndighed har begået fejl. En typisk fejl kan være en kommune eller anden myndighed, der har været for længe om at svare på et brev eller truffet en forkert afgørelse. Ombudsmanden tager også selv sager op, for eksempel efter omtale i en avis, ligesom han ofte er på inspektion i blandt andet fængsler og psykiatriske afdelinger. Cirka 90 medarbejdere er ansat hos Folketingets Ombudsmand.