Chef for børnekontor udnævnt

21-06-2012

Cand.jur. Bente Mundt bliver leder af det kommende børnekontor hos Folketingets Ombudsmand. Hendes første opgave bliver frem mod den 1. november 2012 at opbygge et helt nyt kontor, der kan løse de opgaver på børneområdet, som Folketinget har pålagt ombudsmandsinstitutionen.

Loven om børnekontoret blev vedtaget af Folketinget den 13. juni 2012. Ifølge forarbejderne til loven skal det nye kontor ”være med til at sikre og overvåge implementeringen af børns rettigheder efter FN’s børnekonvention”. Ud over at behandle klager fra børn og om børns forhold og inspicere institutioner, hvor børn opholder sig, skal børnekontoret også tage sager op på eget initiativ, for eksempel efter omtale i medierne.

”Det er et meget spændende og meget vigtigt projekt, som jeg glæder mig til at være en del af. Min klare ambition er, at det kommende børnekontor skal være med til at styrke børns rettigheder i Danmark”, siger Bente Mundt, der er 56 år og kommer fra en stilling som kontorchef hos Folketingets Ombudsmand med ansvar for bl.a. sociale sager. Hun har dermed allerede lang erfaring i at behandle sager, hvor børn er involveret.

Bente Mundt understreger, at det er for tidligt at sige mere præcist, hvordan kontoret skal arbejde. I de kommende måneder skal hun være med til at ansætte kontorets medarbejdere, både jurister og særligt børnefagkyndige. Børnekontoret bliver placeret i ombudsmandsinstitutionen på Gammeltorv i København.

Børnekontoret hos ombudsmanden bliver et juridisk kontor, der kan hjælpe børn med at få respekteret deres grundlæggende rettigheder efter dansk og international ret. Den nye kontorchef er meget indstillet på at etablere et tæt samarbejde med andre organisationer og myndigheder på området, f.eks. Børnerådet og Børns Vilkår. 

 

For yderligere kommentarer:

Jørgen Steen Sørensen: 20 33 97 52.

Bente Mundt:  33 13 25 12 

 

 

CV / Bente Mundt

Cand.jur., Københavns Universitet, 1981.

Fuldmægtig, Direktoratet for Kriminalforsorgen, 1981-1987.

Dommerfuldmægtig, Retten i Roskilde, 1987-1990.

Fuldmægtig, Folketingets Ombudsmand, 1990-1996.

Juridisk konsulent, Vestsjællands Amtskommune, 1997-1998.

Kontorchef, 2. kontor, Folketingets Ombudsmand, 2000-2012. (2. kontor har ansvaret for sociale og beskæftigelsesretlige sager. Det vil blandt andet sige sager om forsørgelsesydelser, beskæftigelsesindsats og rettigheder for personer med handicap. Sager, der både direkte og indirekte kan have med børn at gøre. Og især fra samfundets mest udsatte grupper).

Bente Mundt er gift og har to børn (en søn på 29 år og en datter på 26 år).

Derudover har hun været medlem af Socialministeriets Udvalg om anbragte børns og forældres retssikkerhed. Udvalget afgav betænkning i 2005.

 

 

Ombudsmandens børnekontor

Børnekontoret hos Folketingets Ombudsmand skal være med til at sikre og overvåge implementeringen af børns rettigheder efter FN’s børnekonvention, herunder rettigheder, der er fastsat i dansk lovgivning m.v. med henblik på opfyldelse af Danmarks forpligtelser efter konventionen. Dette skal ske ved behandling af individuelle klager vedrørende børns forhold, ved at gennemføre egen drift-undersøgelser, ved at foretage inspektioner af institutioner m.v., hvor børn opholder sig, og ved en pligt til at gøre Folketing og regering og eventuelt kommunalbestyrelser og regionsråd opmærksom på eventuelle problemer i forbindelse med lovgivningens forenelighed med internationale forpligtelser til at sikre børns rettigheder.
(Fra bemærkningerne til L 188 vedtaget d. 13. juni 2012)